Olga A. Ladyzhenskaya prize: laudatio by Artur Avila