Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem där studerande kan göra en tentamen som läraren på förhand har gjort i systemet vid en tidpunkt de själva önskar. Tentamina görs i separata tentamenslokaler med dator och inspelande tentamensövervakning. Här hittar du en presentation av systemet.