Helsingin yliopiston kirjasto ja Opettajien akatemia järjestivät yhdessä webinaarin avoimesta oppimisesta sekä avoimista opetusmateriaaleista

Esityksessään projektipäällikkö Anna Lindfors CSC:ltä avaa, mitä avoimella oppimisella ja avoimilla opetusmateriaaleilla tarkoitetaan. Lisäksi esityksessä kuullaan myös, miksi opetusmateriaalien avoimuutta kannattaa edistää ja miten hiljattain lanseerattu Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) tukee tätä.

00:43 Avoin oppiminen - open education
04:46 Avoimet oppimateriaalit
9:01 Avointen oppimateriaalien kirjasto ja tausta
12:20 Avoin oppiminen korkeakoulutuksessa
15:23 Kehityksen lähtökohdat
17:40 Avointen oppimateriaalien kirjaston demo (aoe.fi)
23:47 Löydä avoimia materiaaleja
24:09 Avoimuuden ketjun merkitsiminen
24:40 Jaa avoimia oppimateriaaleja
25:38 Kehityskohteet
27:25 Lisätietoa
29:00 QA

Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi
Esityslidet: https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/6.4.2020 Avoin oppiminen -tilaisuus?preview=/147656183/147656186/avoin_oppiminen_ja_aoe.pdf