Professori Jouko Lönnqvist: Lama uudistaa arvot?
Arkkipiispa Jukka Paarma: Arvot ja armo