I videon om mastitprovtagning förevisas förberedelser inför, material i och utförandet av själva provtagningen samt uppbevaring och sändning av prov. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).