Miten pedagogiikka kytkeytyy leikkiin ja mitä on leikillinen pedagogiikka (Playful Pedagogy). Leikin ja pedagogiikan tutkimukseen erikoistunut Jonna Kangas käy videolla läpi leikillisen pedagogiikan teoreettista jäsennystä ja avaa pedagogiikan rakentamisen ongelmakohtia oppimisteorioiden näkökulmasta.