Vuoden 2019 eduskuntavaalien kampanja on ollut kireä ja jännitteinen. Vaaleja on leimannut erityyppisen häirinnän uhka ja niissä on jopa ilmennyt Suomen oloissa poikkeuksellista poliittisista väkivaltaa.

Miltä vaalit näyttävät ehdokkaan näkökulmasta? Mitä näistä vaaleista jää elämään niin kampanjoiden kuin politiikan sisältöjen osalta? Entä millaisella hallituspohjalla on parhaat elinmahdollisuudet tulevalla vaalikaudella?

Näitä kysymyksiä pohditaan Tiedekulmassa heti vaalien jälkeisenä maanantaina. Keskustelijoina toimivat kaksi Helsingin yliopiston professoria, joilla molemmilla on kokemusta erilaisista vaaleista sekä politiikan tarkkailijan että ehdokkaan näkökulmasta. Keskustelua moderoi yleisen valtio-opin professori ja Suomen vaalitutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen Hanna Wass.

Tapahtuma järjestetään yhdessä Politiikasta-verkkolehden kanssa.

Muita videoita tässä sarjassa