kuvaajan piirtäminen ja suoran sovitus Calc-ohjelmalla