Professori Kirsi Saarikangas: Eletyt, kerrostuneet kaupunkitilat
Dosentti Pasi Saukkonen: Suomi kotouttaa, kotoutuuko Suomi?
Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen: Kohtaamiset ennakkoluulojen haastajina
Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa