Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning i samhällsvetenskaper och ett sökmål i socialt arbete.

Se videon där utbildningsprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också utbildningsprogrammets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.