Denna inspelning är avsedd för studerande vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen visas hur du kan lägga till ett nytt avsnitt eller avsnitt som avviker från strukturen i studiehelheten eller en studieplansdel i det fria redigeringsläget.

#sisu #studieplan #vapsu