Valmistelevat toimenpiteet Unitube-lataamossa ennen Unitube-videon tai -sarjan vientiä Moodleen.