ESBL-entsyymiä tuottavat bakteerit valkoposkihanhissa

Tutkimushankkeessa selvitetään valkoposkihanhien (Branta leucopsis) roolia antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämisessä. Hankkeessa keskitytään laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottaviin Escherichia coli -bakteereihin, joihin luetaan ESBL- (extended-spectrum beta-lactamase), plasmidillista AmpC- (pAmpC) sekä karbapenemaasientsyymiä tuottavat E. coli -bakteerit. Luonnonvaraiset muuttolinnut voivat mahdollisesti toimia vastustuskykyisten bakteerien levittäjinä yli maarajojen. Arviolta satoja tuhansia valkoposkihanhia muuttaa Suomen läpi vuosittain, jonka lisäksi Suomen pesimäkanta on kasvanut. Valkoposkihanhet pesivät koko rannikkoalueella, mutta suurin osa linnuista on asettunut pääkaupunkiseudulle ja Turun saaristoon. Hanhet lepäävät ja ruokailevat muuttoretkellään pelloilla, sekä kaupunkiympäristössä ne voivat tulla läheiseen kontaktiin ihmisten kanssa puistoalueilla. Ihmiset voivat tulla kosketuksiin valkoposkihanhien ulosteen kanssa esimerkiksi ympäristön tai lemmikkieläinten välityksellä.

Tutkimushankkeessa on tutkittu valkoposkihanhien ulosteita pääkaupunkiseudulla kahtena ajankohtana vuosina 2017 – 2018. Näytteistä on tutkittu ESBL/pAmpC/karbapenamaasi-entsyymiä tuottavien E. coli -bakteerien esiintymistä. Lisäksi kokogenomisekvensoinnin avulla on määritetty resistenttien bakteerien kantamat resistenssi- ja virulenssigeenit, plasmidireplikonit, sekä plasmidien ja bakteerin sekvenssityyppi, jotta voimme tarkemmin arvioida hanhien roolia resistenttien bakteerien välittäjinä ihmisten kannalta.

Hanke on saanut rahoitusta Walter Ehrströmin säätiöltä.