Julkaisut ja aktiviteetit

Aktiviteetit

2021

12.3.2021. Hanke esittäytyi verkossa pidetyillä Sosiologipäivillä. Äystö piti uskontososiologian työryhmässä esitelmän hankkeessa käytetävissä automatisoiduista menetelmistä, ja Hjelm oli mukana työryhmän vetäjänä.

2.2.2021. Äystö julkaisi blogikirjoituksen otsikolla Op­po­si­tio­puo­luei­den kun­ta­vaa­lioh­jel­mat us­kon­non­tut­ki­jan sil­min.

22.1.2021. Tiimi tapasi hankkeen ohjausryhmän etänä. Keskustelimme hankkeen tavoitteista, toteutuksesta ja tieteellisestä sisällöstä.

 

2020

19.11.2020. Hanke oli vierailulla uskontotieteen yliopistonlehtori Alexandra Bergholmin kurssilla Uskonto, maailmankuva ja perinne (Helsingin yliopisto), minkä yhteydessä Hjelm, Haapalainen ja Äystö kertoivat juuri aloittaneille opiskelijoille hankkeesta ja uskontotieteen lähestymistavoista.

12–13.11.2020. Hanke oli esillä uskontotieteen jatko-opiskelijoiden perinteikkäässä syysseminaarissa Tvärminnessä, joka järjestettiin tänä vuonna etäyhteyksin. Hjelm ja Äystö pitivät seminaarissa uskontoon ja politiikkaan liittyvät keynote-puheenvuorot.

21.10.2020. Hjelm julkaisi hanketta esittelevän tekstin Uskonnon ja politiikan tutkimuksen katvealueilla Katsomukset.fi -sivustolla.