Julkaisut ja aktiviteetit

Julkaisut

15.6.2021 Äystö ja Hjelm: "Onko uskonnolla merkitystä nykypäivän politiikassa?" Politiikasta.fi -sivusto.

17.5.2021 Äystö: "The Finnish Mu­ni­cipal Elec­tions 2021: A Re­li­gion Schol­ar’s View". (Ks. News -osio hankkeen englanninkielisiltä sivuilta).

2.2.2021. Äystö: "Op­po­si­tio­puo­luei­den kun­ta­vaa­lioh­jel­mat us­kon­non­tut­ki­jan sil­min". (Ks. Ajankohtaista -osio).

21.10.2020. Hjelm "Uskonnon ja politiikan tutkimuksen katvealueilla" Katsomukset.fi -sivusto.

 

Aktiviteetit

2021

8-9.6.2021 Hanke osallistui Religion and Cultural Change -konferenssiin. Äystö esitteli menellään olevaa tutkimusta.

10-12.5.2021 Hanke osallistui Politiikan tutkimuksen päiville. Äystö esitelli meneillään olevaa tutkimusta.

16.4.2021 Äystö vieraili Kulttuurirahaston (Argumenta) rahoittaman ”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa”  -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa vetäen keskustelupaneelin, jonka aiheena oli uskontolukutaito viranomaistyössä.

12.3.2021. Hanke esittäytyi verkossa pidetyillä Sosiologipäivillä. Äystö piti uskontososiologian työryhmässä esitelmän hankkeessa käytetävissä automatisoiduista menetelmistä, ja Hjelm oli mukana työryhmän vetäjänä.

22.1.2021. Tiimi tapasi hankkeen ohjausryhmän etänä. Keskustelimme hankkeen tavoitteista, toteutuksesta ja tieteellisestä sisällöstä.

 

2020

19.11.2020. Hanke oli vierailulla uskontotieteen yliopistonlehtori Alexandra Bergholmin kurssilla Uskonto, maailmankuva ja perinne (Helsingin yliopisto), minkä yhteydessä Hjelm, Haapalainen ja Äystö kertoivat juuri aloittaneille opiskelijoille hankkeesta ja uskontotieteen lähestymistavoista.

12–13.11.2020. Hanke oli esillä uskontotieteen jatko-opiskelijoiden perinteikkäässä syysseminaarissa Tvärminnessä, joka järjestettiin tänä vuonna etäyhteyksin. Hjelm ja Äystö pitivät seminaarissa uskontoon ja politiikkaan liittyvät keynote-puheenvuorot.