Esittely

Taitokulttuuri,  suunnittelu, oppiminen ja teknologia – MaDe asiantuntijaryhmä on kiinnostunut ihmisen luovuudesta, kehollisuudesta ja käsillä tekemisen suhteesta aineelliseen ja aineettomaan taitokulttuuriin. Lähestymme tutkimuskohdetta psykologisesta, fysiologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta, historiallisesta, taloudellisesta ja teknologisesta näkökulmista. Tutkimuksissa olemme kiinnostuneita suunnittelussa ja taidon oppimisessa ilmenevästä luovuudesta ja asiantuntemuksesta. Tutkimme suunnittelua, käsityötä ja kotitaloutta tekijäkulttuurina sekä siihen liittyviä suunnittelu- ja valmistusprosesseja ja niiden aineellisia ja aineettomia tuotoksia.  Tekijäkulttuuri nähdään iloa ja kestävää hyvinvointia tuottavana, itseilmaisun ja taidon välineenä jossa aineellisten tuotosten lisäksi elämyksellisyy­dellä ja luovuudella on tärkeä merkitys. Tutkimusalue kattaa myös laajemmin muotoiluun, taiteeseen, kotitalouden toimintaan ja arjen hallintaan, teknologiaan, kestävyyteen ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat.  Olemme kiinnostuneita tekijäkulttuurista, sen muutoksesta ja suhteista erilaisissa paikallisissa yhteisöissä ja maailmanlaajuisissa virtuaalisissa verkostoissa, joissa harrastetaan, opetetaan ja ohjataan käsillä tekemisen taitoja.

Olemme kiinnostuneita sosiaalisesta luovuudesta, tiimityöskentelystä ja kommunikaatiosta. Tarkastelemme pedagogisia näkökulmia, jotka liittyvät suunnittelutaitojen opettamiseen ja asiantuntemuksen hankkimiseen. Tällöin tutkimus kohdistuu taitopedagogiikkaan, taidon oppimiseen, opettamiseen, opetuksen analysointiin kehittämiseen sekä opettajakoulutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen. Tutkimuksissa olemme kiinnostuneita design oppimisen edistämisestä erilaisissa oppimisympäristöissä. Myös uuden teknologian hyödyntäminen, verkko-oppimisympäristöjen ja verkko-oppimateriaalien kehittäminen ovat tutkimuskohteitamme. Virtuaalista ja reaalimaailmaa yhdistävä sekatodellisuus luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia uutta luovaan oppimiseen, tuottamiseen ja innovaatioihin.

Taitokulttuuri, suunnittelu, oppiminen ja teknologia – MaDe sijoittuu kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri sekä oppiminen ja vuorovaikutus tutkimuksen painoaloille. Tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteemme ovat muun muassa: tekijäkulttuuri, muuttuvat taitokulttuurit, virtuaaliset verkostot, taidon oppiminen ja taitopedagogiikka, yhteisöllinen suunnittelu ja oppiminen sekä kestävä hyvinvointi.