Julkaisut

Tutkimusryhmämme tuoreimmat julkaisut:

Koirikivi, P., Benjamin, S., Hietajärvi, L., Kuusisto, A., Gearon, L. (2021). Resourcing Resilience: Educational Considerations for Supporting Wellbeing and Preventing Violent Extremism amongst Finnish Youth. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 553-569. 

Koirikivi, P., Benjamin, S., Kuusisto, A., & Gearon, L. (2021). Values, Lifestyles, and Narratives of Prejudices amongst Finnish Youth. Journal of Beliefs and Values. E-pub ahead of print. DOI: 10.1080/13617672.2021.2010266

Benjamin, S. 2021. Ekstremismi ja ääri-ideologiat kiinnostavat nuoria. Kleio, 3. HYOL ry:n jäsenlehti.

Benjamin, S., Koirikivi, P., Gearon, L. & Kuusisto, A. (Hyväksytty/painossa). States of Mind: Peace Education and Preventing Violent Extremism. Teoksessa Aslan, E. (toim.). Peace Education and Religions. Springer VS, Wiesbaden

Benjamin, S., Salonen, V., Gearon, L., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. 2021. Safe space, dangerous territory: young people’s views on preventing radicalization through education – Perspectives for pre-service teacher education. Education Sciences, 11(5), 205. https://doi.org/10.3390/educsci11050205. 

Benjamin, S. & Vallinkoski, K. 2021. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville. Fokus ry. 

Vallinkoski, K., Koirikivi, P., & Malkki, L. 2021. “What is this ISIS all about?” Addressing violent extremism with students: Finnish educators’ perspectives. European Educational Research Journal.

Benjamin, S., Gearon, L., Kuusisto, A. & Koirikivi, P. 2021. Threshold of Adversity: Resilience and the Prevention of Extremism through Education. Nordic Studies in Education, 41(3), 2021, 201–218.

Kuusisto, A., Gearon, L., Benjamin, S. & Koirikivi, P. 2021. Re-conceptualising Radicalisation: The Educational Research Context of Counter-Extremism through the Prism of Worldviews and Value Learning. Teoksessa Aslan, E. & Hermansen, M. (toim.). Religious Diversity at School: Educating for New Pluralistic Contexts. Springer VS, Wiesbaden, 123-137.

Gearon, L., Kuusisto, A., Matemba, Y., Benjamin, S., Du Preez, P, Koirikivi, P. & Shimmonds, S. (toim.) 2020. Decolonising the Religious Education Curriculum: International Perspectives in Theory, Research, and Practice. British Journal of Religious Education, Special Issue, 43(1). Read the editorial here. 

Benjamin, S., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. 2020. Lukiolaisnuorten käsityksiä oppilaitosten roolista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä. Kasvatus 51(4), 467–480. 

Vallinkoski, K., Benjamin, S. & Koirikivi, P. 2020. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy opetustoimessa. Teoksessa: Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023. Sisäministeriö, 73–80.

Vallinkoski, K., Benjamin, S., Koirikivi, P. 2020. REDI – Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittelyn, ennaltaehkäisyn ja kohtaamisen ulottuvuudet opetustoimessa. Teoksessa: Resilienssiä rakentamassa – Demokratiakasvatuksen tueksi. Opetushallitus, 34–39.

Gearon, L. (toim.) 2019. The Routledge international Handbook of Universities, Security and Intelligence Studies. London: Routledge.

Benjamin, S., Niemi, P-M., Kuusisto, A. & Kallioniemi, A. 2019. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Rutanen, N. & Vehkalahti, K. (toim.). Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 135–152. 

Niemi, P-M., Kallioniemi, A., & Ghosh, A. 2019. Religion as a Human Right and a Security Threat—Investigating Young Adults’ Experiences of Religion in Finland. Religions, 10(1), 55; doi.org/10.3390/rel10010055. 

Niemi, P-M., Benjamin, S., Kuusisto, A, & Gearon, L. 2018. How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland. Religions, 9(12), 420; doi:10.3390/rel9120420.