Asiantuntijaryhmämme "Oppiminen, kulttuuri ja interventiot" tavoitteena on ylläpitää ja edistää uuden tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kasvatustieteellistä tutkimusta ja tähän perustuvaa koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Se tuo yhteen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja vierailevia tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus ihmisen ja yhteisöjen toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen osana kulttuureja ja niiden toimintajärjestelmiä. Ryhmässämme toteuttavan tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa sosiokulttuurisiin ja/tai toiminnan teorian näkökulmiin ja käsitteisiin. Tutkimuksemme hyödyntää myös oppiainerajat ylittäviä teorioita ja metodeja, muun muassa antropologiaa, sosiologiaa, mediatutkimusta, filosofiaa, soveltavaa kielitiedettä ja kulttuurintutkimusta.
Lue lisää