Tutkimme Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -ryhmässä (englanniksi Music, Ageing and Rehabilitation Team, MART) musiikin voimaa havainnon ja toiminnan, mielihyvän ja palkitsevuuden, motivaation ja oppimisen sekä elämän rikastamisen ja kuntoutuksen kannalta, sekä normaalissa ikääntymisessä että ikääntymiseen liittyvissä neurologisissa sairauksissa. Olemme osa Aivot, musiikki ja oppiminen –ryhmää, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikköä ja Psykologian ja logopedian osastoa Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa.