Tiimi 2: Yhteiskuntatieteelliset teoriat ja sovellukset

Tämä tutkijaryhmä analysoi tekstejä ja arkeologiaa sosiaalisten ryhmäidentiteettien ja elämäntapojen kehyksessä. Modernit sosiaalitieteelliset mallit eivät suoraan sovellu muinaisen lähi-idän yhteiskuntien kuvaamiseen. Tiimi 2 pyrkii omassa viitekehyksessään kehittämään teoriaa paikallisista eliitti-identiteeteistä ja niiden muodostumisesta muinaisissa kulttuureissa.

Tiimiin 2 kuuluvat
Jason Silverman, tiimin johtaja
Melanie Wasmuth, tiimin varajohtaja
Alex Aissaoui
Ossi Arpe
Rotem Avneri Meir
Jutta Jokiranta
Raz Kletter
Nina Nikki
Adrianne Spunaugle
Joanna Töyräänvuori
Caroline Wallis

Ulkojäsenet
Lauri Laine
Emanuel Pfoh