Muinaisen Lähi-idän opinnot Helsingin yliopistolla

Kiinnostavatko muinaisen Lähi-idän kielet ja historia?

Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa Kielten kandi- ja maisteriohjelmissa. Opetus on hyvin yksilöllistä kaikilla tasoilla, ja pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opintojen ohjauksen. Alan tutkimuksella on vankat perinteet Suomessa, ja sekä tutkimus että opetus kytkeytyvät tiiviisti alan viimeisimpään kansainväliseen tutkimukseen.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. - 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus OPINTOSUUNTANA

Clay tablet with cuneiform writing

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja. Yliopistossa muinaisen Lähi-idän opinnot sijoittuvat humanistisen tiedekunnan Kielten kandi- ja maisteriohjelmiin. Opinto-ohjelmien tutkintorakenteet löydät täältä. Opiskelemaan haetaan Opintopolun kautta.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista. Akkadin ja sumerin lisäksi muinaisen Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa voi opiskella myös muita muinaisen Lähi-idän kieliä, kuten arameaa, hepreaa, ugaritia, syyriaa, koptia, kreikkaa, heettiä tai muinaisen Egyptin kieliä (esimerkiksi hieroglyfitekstejä). Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Opintoja voi rikastaa valitsemalla valinnaisiksi opinnoiksi esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimusta, arabian ja islamintutkimusta, seemiläisiä kieliä, antiikintutkimusta, historia-aineita, arkeologiaa, museoalan opintoja, antropologiaa, eksegetiikkaa, uskontotiedettä, aluetiedettä, maantiedettä, politiikantutkimusta, kehitysmaatutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa, erilaisia kieliopintoja, viestintää tai muita tutkintoon sopivia valinnaisia opintoja.

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen parissa voi myös jatkaa tohtoriopintoihin ja väitöskirjatyön jälkeiselle tutkijan uralle. Tällä hetkellä ANEEn piirissä työskentelee useita tohtorikoulutettavia, jotka ovat erikoistuneet juuri muinaisen Lähi-idän kieliin ja kulttuureihin. Monet ANEEn jäsenistä ovat myös saaneet peruskoulutuksensa muinaisen Lähi-idän tutkimuksen alalta joko Helsingin yliopistossa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Täältä voit tutustua ANEEn tutkijoiden tutkimusaiheisiin tarkemmin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus VALINNAISINA OPINTOINA

Muinaisen Lähi-idän tutkimusta voi opiskella myös muutoin kuin omana opintosuuntana, sillä tarjoilla on myös laajoja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Jo 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus antaa hyvät perustiedot yhdestä kielestä (esimerkiksi muinaisbabyloniasta tai sumerista) ja muinaisen Lähi-idän tutkimuksen perusteista. Erityisen hyvin muinaisen Lähi-idän tutkimus sopii valinnaisiin opintoihin esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimuksen, seemiläisten kielten, arabian ja islamintutkimuksen, antiikintutkimuksen, eksegetiikan, arkeologian tai historia-aineiden opiskelijoille.

Yksittäisten opintojaksojen lisäksi voit suorittaa seuraavat valinnaiset opintokokonaisuudet:

OPS-kausi 2017—20 (siirtymäaika päättyy 31.7.2021)

Kielten kandiohjelma:

  • KIK-LI200    Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus (15 op)

Kielten maisteriohjelma:

  • KIM-LI510   Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja, opintokokonaisuus (15 op)
  • KIM-LI530   Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus (15 op)

OPS-kausi 2020—23:

Kielten kandiohjelma:

  • KIK-LI100    Muinaisen Lähi-idän kielet, perusopinnot (30 op)
  • KIK-LI500    Muinaisen Lähi-idän kielet, valinnaiset aineopinnot (30 op)            
  • KIK-LI510    Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus (15 op)

Kielten maisteriohjelma:

  • KIM-LI500   Muinaisen Lähi-idän kielet, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Saana Svärd

Lisätietoja

Muinaisen Lähi-idän opinnoista antaa lisätietoa apulaisprofessori ja Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikön johtaja Saana Svärd.

KEVÄÄLLÄ 2021 OPETETTAVAT MUINAISEN LÄHI-IDÄN KURSSIT

Perus- ja aineopinnot

AYKIK-LI122 Avoin yo: Muinaisen Lähi-idän historian ja yhteiskuntien perusteet (5 op), Joanna Töyräänvuori, Periodi III (kurssille on varattu 10 opiskelijan maksuton kiintiö kielten koulutusohjelman opiskelijoille)
KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op), Tero Alstola, Periodi III-IV
KIK-LI213 Akkadi 4 - Neo-Assyrian Royal Inscriptions (5 op), Eleanor Bennett, Periodi III-IV
TUK-482 Heprea II (5 op), Juha Pakkala, Periodi III-IV (suoritus sopii koodille KIK-LI214)
TUK-2621 Judaeans in the Persian Empire (5 op), Jason Silverman, Periodi III-IV (suoritus sopii koodille KIK-LI224)
KIK-LI123 Muinaisen Lähi-idän materiaalinen kulttuuri (5 op), Päivi Miettunen, Periodi IV

Syventävät opinnot

KIM-LI331 Perspectives on the study of Ancient Near East (5 op) Saana Svärd, Caroline Wallis, Rotem Avneri Meir & Julia Giessler, Periodi II-III
KIM-LI333 On the Edge of Empire: An Archaeology of Rome in the Middle East (5op), Rick Bonnie, Periodi III
KIM-LI343 Archaeology of Architecture (5 op), Heidi Kovanen, Marta Lorenzon & Evelien Vanderstraeten, Periodi IV
KIM-LI312, Muinaisegypti (5 op), Sami Uljas, Periodi IV