Muinaisen Lähi-idän opinnot Helsingin yliopistolla

Kiinnostavatko muinaisen Lähi-idän kielet ja historia?

Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa Kielten kandi- ja maisteriohjelmissa. Opetus on hyvin yksilöllistä kaikilla tasoilla, ja pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opintojen ohjauksen. Alan tutkimuksella on vankat perinteet Suomessa, ja sekä tutkimus että opetus kytkeytyvät tiiviisti alan viimeisimpään kansainväliseen tutkimukseen.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. - 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus OPINTOSUUNTANA

Clay tablet with cuneiform writing

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja. Yliopistossa muinaisen Lähi-idän opinnot sijoittuvat humanistisen tiedekunnan Kielten kandi- ja maisteriohjelmiin. Opinto-ohjelmien tutkintorakenteet löydät täältä. Opiskelemaan haetaan Opintopolun kautta.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista. Akkadin ja sumerin lisäksi muinaisen Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa voi opiskella myös muita muinaisen Lähi-idän kieliä, kuten arameaa, hepreaa, ugaritia, syyriaa, koptia, kreikkaa, heettiä tai muinaisen Egyptin kieliä (esimerkiksi hieroglyfitekstejä). Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Opintoja voi rikastaa valitsemalla valinnaisiksi opinnoiksi esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimusta, arabian ja islamintutkimusta, seemiläisiä kieliä, antiikintutkimusta, historia-aineita, arkeologiaa, museoalan opintoja, antropologiaa, eksegetiikkaa, uskontotiedettä, aluetiedettä, maantiedettä, politiikantutkimusta, kehitysmaatutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa, erilaisia kieliopintoja, viestintää tai muita tutkintoon sopivia valinnaisia opintoja.

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen parissa voi myös jatkaa tohtoriopintoihin ja väitöskirjatyön jälkeiselle tutkijan uralle. Tällä hetkellä ANEEn piirissä työskentelee useita tohtorikoulutettavia, jotka ovat erikoistuneet juuri muinaisen Lähi-idän kieliin ja kulttuureihin. Monet ANEEn jäsenistä ovat myös saaneet peruskoulutuksensa muinaisen Lähi-idän tutkimuksen alalta joko Helsingin yliopistossa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Täältä voit tutustua ANEEn tutkijoiden tutkimusaiheisiin tarkemmin englanniksi.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus VALINNAISINA OPINTOINA

Muinaisen Lähi-idän tutkimusta voi opiskella myös muutoin kuin omana opintosuuntana, sillä tarjoilla on myös laajoja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Jo 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus antaa hyvät perustiedot yhdestä kielestä (esimerkiksi muinaisbabyloniasta tai sumerista) ja muinaisen Lähi-idän tutkimuksen perusteista. Erityisen hyvin muinaisen Lähi-idän tutkimus sopii valinnaisiin opintoihin esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimuksen, seemiläisten kielten, arabian ja islamintutkimuksen, antiikintutkimuksen, eksegetiikan, arkeologian tai historia-aineiden opiskelijoille.

Yksittäisten opintojaksojen lisäksi voit suorittaa seuraavat valinnaiset opintokokonaisuudet:

Kielten kandiohjelma:

  • KIK-LI100    Muinaisen Lähi-idän kielet, perusopinnot (30 op)
  • KIK-LI500    Muinaisen Lähi-idän kielet, valinnaiset aineopinnot (30 op)            
  • KIK-LI510    Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus (15 op)

Kielten maisteriohjelma:

  • KIM-LI500   Muinaisen Lähi-idän kielet, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Saana Svärd

Lisätietoja

Muinaisen Lähi-idän opinnoista antaa lisätietoa apulaisprofessori ja Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikön johtaja Saana Svärd.

Lukuvuonna 2021-2022 OPETETTAVAT MUINAISEN LÄHI-IDÄN KURSSIT

Perus- ja aineopinnot

AYKIK-LI122 Avoin yo: Muinaisen Lähi-idän historian ja yhteiskuntien perusteet (5 op), Joanna Töyräänvuori, Periodi III-IV (kurssille on varattu usean opiskelijan maksuton kiintiö kielten koulutusohjelman opiskelijoille)
KIK-LI111 Akkadi 1 (5 op), Saana Svärd, Periodi I-II
KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op), Tero Alstola, Periodi III-IV
KIK-LI113 Muinaisegypti 1 (5 op), Kaisa Autere, Periodi III-IV
KIK-LI121 Muinaisen Lähi-idä tutkimuksen lähtökohtia (5 op), Saana Svärd, Periodi I-II
KIK-LI123 Muinaisen Lähi-idän materiaalinen kulttuuri (5op), Marta Lorenzon, Päivi Miettunen, Saimi Kautonen, Heidi Kovanen, Uine Kailamäki & Kaisa Autere, Periodi II-III
TUK-481 Heprea 1 (5 op), Kirsi Valkama, Timo Tekoniemi (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI113), Periodi I-II

KIK-LI212 Sumeri 1 (5 op), Aleksi Sahala, Periodi I-II (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI113)
KIK-LI213 Akkadian 3 (5 op), Ellie Bennett, Periodi I-II
KIK-LI222 Ancient Near Eastern Empires (5 op), Jason Silverman, Periodi III-IV
KIK-LI224 Change and Continuity in the Near East: from Sumerians to Greeks (5 op), Saana Svärd & Rotem Avneri Meir, Periodi III-IV
KIK-LI225 Social Network Analysis in History and Archaeology (5 op), Lena Tambs, Periodi III-IV
KIK-LI229 Proseminaari (5 op), Saana Svärd (Järjestetään yhdessä muiden aineiden kanssa)
TUK-482 Heprea 2 (5 op), Juha Pakkala & Kirsi Valkama (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI214), Periodi III-IV
 

Syventävät opinnot

KIM-LI311 Akkadian 4 (5 op), Evelien Vanderstraeten, Periodi III-IV
KIM-LI342 Migration in the Ancient Near East (5 op), Adrianne Spunaugle, Periodi III-IV
KIM-LI320 Seminaari (5 op), Saana Svärd (Järjestetään yhdessä muiden aineiden kanssa)
TUK-2102 Raamatun historiallinen ja sosiaalinen maailma (5 op), Nina Nikki & Kirsi Valkama (Sopii myös suorituskoodille KIM-LI334), Periodi III
KUMA-KP506 Art Crime and Cultural Heritage Ethics (5 op), Rick Bonnie, Periodi IV (Sopii myös suorituskoodille KIM-LI331)
TUM-3310 Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö (5 op), Martti  Nissinen et al., Periodi IV (Sopii myös suorituskoodille KIM-LI332)
TUM-V3205 Varhainen juutalainen kirjallisuus ja Qumran (5 op), Tuukka Kauhanan & Jutta Jokiranta (Sopii myös suorituskoodille KIM-LI333), Periodi I-II