Julkaisut

Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen diasarjat

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsanomistus/

Raportit

Hänninen, H., Valonen, M. & Haltia, E. 2020. Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä. Metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 63/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-039-7

Horne, P., Karppinen, H., Korhonen, O. & Koskela, T. 2020. Metsien hoidon ja kasvatusmenetelmien hyväksyttävyys – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 266. Pellervon taloustutkimus, Helsinki. ISBN 978-952-224-227-3  ISSN 2489-9615.  https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/metsien-hoidon...

Karppinen, H, Hänninen, H. & Horne, P. 2020. Suomalainen metsänomistaja 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 73 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-961-3

Muut hankkeeseen liittyvät julkaistut löydät sekä