Julkaisut

VÄITÖSKIRJAT

Julkaisut

Julkaisussa on kuvattu VIDI-tutkimuksen protokolla sekä tutkimuskysymykset.

 

Julkaisussa kuvaillaan mikä on äidin ja vastasyntyneen veren D-vitamiinipitoisuus ja miten äidin taustatekijät vaikuttavat D-vitamiinipitoisuuden siirtymiseen äidistä vastasyntyneeseen. D-vitamiinipitoisuudet mitattiin raskausaikana (keskimäärin 11. raskausviikolla) sekä synnytyksen yhteydessä napaverestä. Kansallisilla terveyspoliittisilla toimenpiteillä on onnistuttu lisäämään väestön D-vitamiinin saantia, ja vähentämään D-vitamiinin puutosta raskaana olevilla naisilla ja vastasyntyneillä. Tästä huolimatta, vuodenajalla sekä äidin elintapatekijöillä oli vaikutusta veren D-vitamiinipitoisuuteen raskauden aikana. Tärkeimmät muokattavissa olevat elintapatekijät, jotka lisäsivät raskausajan ja vastasyntyneen D-vitamiinipitoisuutta, olivat äidin säännöllinen D-vitamiini-ravintoainevalmisteen käyttö, D-vitaminoitujen elintarvikkeiden käyttö sekä fyysinen aktiivisuus.

 

Julkaisussa on kuvattu, kuinka D-vitamiini vaikuttaa napaverestä mitattuihin tulehduksen merkkiaineisiin.

 

Julkaisussa kerrotaan, ettei korkeamman D-vitamiiniannokseen saaneiden ryhmässä esiintynyt vakavaa hypokalsemiaa.

 

Julkaisussa raportoidaan tyttöjen ja poikien välisiä eroja fibroblasti kasvutekijä 23:n pitoisuuksissa ja niihin liittyviä tekijöitä.

 

Julkaisussa kuvataan VIDI-tutkimukseen osallistuneiden lasten ravinnonsaanti yhden vuoden iässä.

 

Julkaisussa kuvaillaan raskausdiabeteksen ja D-vitamiinipitoisuuden yhteyttä.

Julkaisussa kuvataan D-vitamiini-intervention vaikutukset luuston mineraalitiheyteen ja infektioiden ilmaantumiseen 2 vuoden iässä.

Julkaisussa kuvataan D-vitamiini-intervention vaikutus lasten allergiseen herkistymiseen 1 vuoden iässä.