Lasten D-vitamiinitutkimus

Tutkimukseen rekrytoitiin 987 tervettä vastasyntynyttä lasta perheineen Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä vuosina 2013-2014. Kyseessä oli kaksi vuotta kestänyt interventiotutkimus, jossa selvitettiin, voidaanko lapsen D-vitamiininsaantia lisäämällä parantaa lapsen luuston terveyttä, kasvua ja kehitystä vähentää infektioita ja astman sekä allergioiden kehittymistä.  Lapset arvottiin saamaan D-vitamiinilisää silloisen suosituksen mukaisesti 10 μg tai korotetulla annoksella 30 μg (400 KY / 1200 KY) vuorokaudessa. Tutkijat tai perheet eivät tienneet kumpaan ryhmään lapset kuuluivat.

Tutkimukseen osallistuvat perheet kävivät tutkimuskäynneillä kahden vuoden aikana yhteensä kolmesti: lapsen ollessa kuuden kuukauden, yhden ja kahden vuoden ikäinen.

jatkoseuranta

Tutkimuksen jatkoseuranta alkoi marraskuussa 2019. Lasten ollessa 6–7 vuotiaita kutsutaan jatkoseurantaan asteittain kaikki perheet, jotka osallistuivat lapsen 2-vuotis tutkimuskäynnille. Päätavoitteena on tutkia, onko varhaislapsuuden D-vitamiinilisän käytöllä vaikutuksia lapsen myöhempään terveyteen. 

Tutkimuksen toteuttaa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala yhteistyössä Helsingin yliopiston, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen sekä Karoliinisen Instituutin (Tukholma) kanssa.