Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat!

Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! – projektin tarkoituksena on luoda vuorovaikutteinen, tehokas sekä kaksikielinen (Suomi/Ruotsi) 3D-oppimismaailma, jonka tarkoituksena on kehittää peruskouluikäisten lasten matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja. 3D-oppimismaailma luodaan mahdollisimman mielenkiintoiseksi sekä sellaiseksi, että tehtävät tarjoavat yksilöllisyyttä jokaisen oppijan tarpeisiin. Tarkoituksenamme on myös tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat 3D-oppimismaailmojen tehokkuuteen ongelmanratkaisun oppimisessa.

Projekti yhdistää alojensa huippututkijoita erityispedagogiikan, matematiikan didaktiikan sekä tekniikan alalta Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta sekä Åbo Akademista. Projektia johtaa professori Pirjo Aunio sekä dosentti Anu Laine Helsingin yliopistosta.

Tutkimusryhmä osallistuu ideallaan Svenska folkskolans vänner (SFV) Start! - Innovaatioita yhdenvertaiseen tulevaisuuteen - haastekilpailuun. Parhaillaan tutkimusryhmä kehittää ensimmäistä 3D-oppimismaailmaa haastekilpailun kiihdyttämisvaiheessa. Ensimmäistä oppimismaailmaa on tarkoitus pilotoida syksyllä 2021.