SAMSYN

SAMSYN-tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia oppilaiden hyvinvoinnin, motivaation ja koulusuoritusten kehityksellistä dynamiikkaa, ja miten hyvinvointia voi tukea moniammatillisen yhteistyön avulla. 

 

Hanke on toteutettu pitkittäisasetelmana, missä opiskelijoita (kolme kohorttia: luokat 4, 5 ja 6, N ≈ 600) seurataan kolmen vuoden ajan (2022–2024).