Jatkokoulutusseminaarit

Vastuunhenkilö/henkilöt: Kai Hakkarainen, Jari Lavonen, Kalle Juuti ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen

Ilmoittaudu: pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi

Seminaarin lyhyt kuvaus: Collective Creativity  on Maker @ STEAM tutkimusyhteisön yksi jatkokoulutusseminaarista ja sijoittuu kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri sekä oppiminen ja vuorovaikutus tutkimuksen painoaloille.

Teemat: Tutkimushankkeet ja niihin liittyvät väitöskirjat liittyvät laajemmin taitokulttuurin, suunnittelun, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä koulun digitaalisiin ympäristöihin.  Monet hankkeista on toteutettu kasvatustieteellisen kehittämistutkimuksen viitekehyksessä.

Seminaari kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 16-18.

Seminaarin kieli on englanti

 

Vastuunhenkilö: Anna Uitto

Ilmoittaudu: anna.uitto@helsinki.fi

Seminaarin lyhyt kuvaus: Biologian opetus ja kestävän kehityksen kasvatus on Maker @ STEAM tutkimusyhteisön yksi kolmesta jatkokoulutusseminaariteemasta ja sijoittuu kasvatustieteellisen tiedekunnan Oppiminen & vuorovaikutus sekä Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri painoaloille.

Teemat: Tutkimusintressit  ja -hankkeet ja niihin liittyvät väitöskirjat painottuvat biologian opetuksen ja opimisen tutkimuksen eri alueille. Teemoja ovat mm. käsitteellinen muutos, opetus ja  oppiminen digitalisissa  ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, tutkimuksellisuus, luovat ja prosessiluonteiset opetusmenetelmät, visualisointi ja mallintaminen biologian opetuksessa,  vertaileva opetussuunnitelmatutkimus, biologian opetuksen merkityksellisyys, tiedekasvatus geeniopetuksen osana sekä kestävän kehityksen kasvatus ja biodiversiteettikasvatus. sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset lähestymistavat ovat käytössä. 

Seminaari kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin.

Kieli on suomi ja englanti