Jäsenet

Eläinlääkäri Maria Kareskoski on työskennellyt Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa hevosten lisääntymistieteen parissa vuodesta 2004. Kareskoski on väitellyt eläinlääketieteen tohtoriksi vuonna 2011 aiheenaan oriin seminaaliplasman koostumus ja sen vaikutukset siittiöiden säilytyskestävyyteen, sekä suorittanut eurooppalaisen erikoiseläinlääkäritutkinnon residenssin kautta vuonna 2011 ensimmäisenä suomalaisena eläinlääkärinä. Väitöskirjatyön ja residenssin ohjaajana toimi alan uranuurtaja, professori Terttu Katila. Lisääntymistieteen ohella Kareskoski on kiinnostunut myös hevosten sisätaudeista, ja hän on suorittanut kansallisen hevossairauksien erikoiseläinlääkäritutkinnon. Kareskoski toimii Kotieläinten lisääntymistieteen kliinisenä opettajana, ja on erityisen kiinnostunut ongelmatammojen tutkimisesta ja hoidosta, oriiden tutkimisesta ja siittiötutkimuksista laboratoriossa, sekä opetustyöstä.

Maria
Kareskoski
kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Tohtorikoulutettava, erikoistuva eläinlääkäri, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri.