Ryhmän johtaja, professori Outi Vapaavuori (ent. Laitinen-Vapaavuori), ELT, Dipl. ECVS

Outi työskentelee professorina Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Outi työskentelee edelleen Yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa hän tekee vaativaa rinta- ja vatsaontelon kirurgiaa. Outin tutkimuksen painopiste on ortopedisessä tutkimuksessa. Hän on tehnyt laajalti tutkimusta biomateriaalien käytöstä sekä murtumien että nivelsiteiden korjauksissa. Tällä hetkellä painopiste on ortopedisten sairauksien hoitotutkimuksissa.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Sari Mölsä, ELT, Dipl ECVS

Sari on kliininen opettaja pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Sarin väitöskirja valmistui 2014 ja käsitteli pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun oireita eturistisideleikatuilla koirilla. Sari on mukana ryhmän tutkimusprojekteissa. Sari toimii Yliopistollisessa eläinsairaalassa pehmytosakirurgina ja hänen osaamisalueisiin kuuluvat kasvain- ja tähystyskirurgia, rintaontelokirurgia sekä vaativammat vatsaontelon kirurgiset toimenpiteet.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Mirja Kaimio, ELL, pieneläinsairauksien eri.el.lääk.

Mirja tekee väitöskirjaa Amerikancockerspanielien kroonisen krovatulehduksen prevalenssista ja etiologiasta. Mirja työskentelee Evidensia-eläinlääkäriasemalla. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa ovat iho- ja korvasairaudet

Kirsi Piirainen, ELL

Kirsi työskentelee pieneläinkirurgian yksikössä. Hän tekee eurooppalaista pieneläinkirurgian residenssiohjelmaa.

Tuuli Åhlberg, ELL

Tuuli tekee väitöskirjaa uroskoirien perineaalityristä yliopiston pieneläinsairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään sairauden taustasyitä sekä verrataan kahta eri leikkaustekniikkaa. Tuuli valmistui vuonna 2015, jonka jälkeen teki töitä päivystävällä pieneläinklinikalla Turussa. Pieneläinsairauksien interniohjelman Tuuli suoritti vuonna 2018, ja samalla aloitti Pieneläinsairauksien erikoistumisohjelman. Kiinnostuksen kohteina on diagnostinen kuvantaminen sekä pehmytkudoskirurgia pieneläimillä.

Anna Ylhäinen, ELL

Anna tekee väitöskirjaa narttukoirien märkäkohduista Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään leikkauksen jälkeisen antibioottikuurin vaikutusta leikkausalue- ja virtsatieinfektioihin, infektioita aiheuttavien bakteerien ominaisuuksia, sekä potilaiden kokonaisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Anna valmistui vuonna 2017, suoritti pieneläinsairauksien internship-ohjelman vuonna 2018, ja aloitti samana vuonna pieneläinsairauksien erikoistumisohjelman. Väitöskirjatyön ohella hän työskentelee Yliopistollisen pieneläinsairaalan päivystys- ja tehohoitoyksikössä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat pieneläinten akuuttihoito ja pehmytosakirurgia.