Tutkimushankkeet

Harjoittelun vaikutus nuorten koirien kestävyyskunnon kehittymiseen

Vastuututkija: Heli Hyytiäinen
Tutkimus pyrkii selvittämään koiran kasvun vaikutusta sen kestävyyskunnon kehittymiseen, sekä nuorena suoritetun harjoittelun vaikutusta kestävyyskuntoon.

Shetlannin lammaskoiran pinnallisen koukistajajänteen sijoiltaanmeno

Vastuututkija: Eini Saaranen
Aiheesta on tehty lisensiaattityö, jonka tavoitteena oli röntgenkuvauksen ja biomekaanisten mittausten avulla selvittää, onko kintereiltään terveiden ja sairaiden shetlanninlammaskoirien liikkumisessa tai kantaluiden rakenteissa eroa. Tulosten pohjalta alkoi väitöskirjatyö keväällä 2017. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sairauden syntymekanismeja biomekaanisten testien sekä tietokonetomografiakuvausten avulla.

Agilityn fyysiset vaatimukset koirilla

Vastuututkija: Leena Inkilä
Tutkimuksessa selvitetään agilityn kuormittavuutta koirien tuki- ja liikuntaelimistöön kyselytutkimuksen ja biomekaanisten mittausten avulla. Tutkimustiedon avulla voimme kehittää lajin turvallisuutta, ennaltaehkäistä loukkaantumisia ja siten edistää agilitykoirien hyvinvointia. Tutkimus toteutetaan yhteystyössä Ruotsin maatalousyliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 

Välilevytyrän vaikutus selkälihasten surkastumiseen mäyräkoirilla

Vastuututkija: Anna Boström
Tutkimuksessa pyritään selvittämään välilevytyrän vaikutukset selkälihasten surkastumiseen kudosnäytteiden ja magnettikuvausten avulla. Lisäksi tutkitaan lihassurkastumisen yhteys kipuun ja halvausoireisiin mäyräkoirilla, tarkoituksena kehittää välilevytyrästä kärsivien potilaiden kuntoutusta.

Fysioterapian keinot polvipotilaan kuntoitumisessa

Vastuututkija: Heli Hyytiäinen
Tutkimuksessa selvitetään miten erilaiset yleisesti käytössä olevat fysioterapian hoitomuodot toimivat polvisairaiden koirien kuntoutuksen osana. Kuntoutumisen päämittarina toimii Finnish Canine Stifle Index: polven toiminnallisuutta mittaava testipatteri, joka on aiemmin kehitetty Petbone tutkimusryhmässä.

Reisiluunpäänpoiston vaikutus koiran tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan

Vastuututkija: Heli Hyytiäinen
Reisiluunpään poisto on eräs kirurginen sairauden hoidon keino koirilla. Tämä tutkimus selvittää, miten koirien liikkuminen ja niiden tuki- ja liikuntaelimistön toiminta muuttuu reisiluunpään poiston myötä.

Rustonkorjausistute koiran olkanivelen osteokondriitin hoidossa

Vastuututkija: Pauli Keränen
Tutkimuksessa selvitetään rustonkorjausistutteen toimivuutta osteokondriittia (osteochondritis dissecans, OCD) sairastavilla koirapotilailla. Rustonkorjausistute COPLA Scaffold™, asennetaan OCD-leikkauksen yhteydessä koiran olkanivelen rustovauriokohtaan. Istute edesauttaa uuden, terveen ruston muodostumista ja sen odotetaan ennaltaehkäisevän nivelrikon kehittymistä.

Kyynärvarren kasvuhäiriön seulontamenetelmän kehittäminen kondrodystrofisille koiraroduille

Vastuututkija: Hanna Pulkkinen
Kyynärluun kasvulinjan ennenaikainen sulkeutuminen aiheuttaa etujalkojen liiallista käyryyttä ja kyynärnivelen epämuotoisuutta. Tämän rakenteen vaikutusta koirien liikkumisen eri osatekijöihin tutkitaan biomekaanisten, ortopedisen ja röntgenkuvauksen avulla glen of imaalinterriereillä, skyenterriereillä ja mäyräkoirilla.

Biomateriaalitutkimus

Vastuututkija: Pauli Keränen
Biomateriaalitutkimusta teemme useamman eri yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävissä tutkimusprojekteissa, joissa kehitämme mm. luusiirteen korvikkeita luupuutosten täyttöön, painoa kantavia murtumankorjausimplantteja, ja nivelen ruston puutosten korjautumista ohjaavia istutteita.

Lemmikkikanien metaboliset luustosairaudet

Vastuutukija: Johanna Mäkitaipale
Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko lemmikkikaneilla aineenvaihdunnallisia luustosairauksia (esimerkiksi osteoporoosia) ja jos on, löytyykö kaneista, niiden ruokinnasta tai elinolosuhteista luustosairauksille altistavia tekijöitä. Samalla kartoitetaan myös suomalaisten lemmikkikanien perusterveydentilaa.