Ryhmän johtaja, professori Outi Vapaavuori (ent. Laitinen-Vapaavuori), ELT, Dipl. ECVS

Outi työskentelee professorina Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Outi työskentelee edelleen Yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa hän tekee vaativaa rinta- ja vatsaontelon kirurgiaa. Outin tutkimuksen painopiste on ortopedisessä tutkimuksessa. Hän on tehnyt laajalti tutkimusta biomateriaalien käytöstä sekä murtumien että nivelsiteiden korjauksissa. Tällä hetkellä painopiste on ortopedisten sairauksien hoitotutkimuksissa.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Anna Hielm-Björkman, dosentti, ELT, CVA (IVAS)

Anna työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut kansainvälisen eläinakupunktiotutkinnon. Anna tutki väitöskirjatyössään kroonisen kivun tutkimista ja hoitoa, erityisesti käyttäen täydentäviä hoitomenetelmiä. Anna työskentelee potilaiden kanssa yhden päivän viikossa Yliopistollisen eläinsairaalan kipu- ja kuntoutusklinikalla ja hänen osaamisalueisiin kuuluvat kivunhallinta eri muodossa, koiran raakaravinto sekä lisäravinteet. Muut päivät hän tutkii ja ohjaa tutkimusryhmäänsä DOGRISK.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Anu Lappalainen, dosentti, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Anu työskenteli kliinisenä opettajana Diagnostisen kuvantamisen yksikössä vuoteen 2017 asti, mutta tekee edelleen aktiivisesti tutkimusta. Hän väitteli kesäkuussa 2013 aiheesta Radiographic Screening for Hereditary Skeletal Disorders in Dogs ja hän on kiinnostunut etenkin koirien perinnöllisten luustosairauksien tutkimuksesta diagnostisen kuvantamisen avulla. Hän on mukana useissa ryhmän tutkimusprojekteissa.  

Tutkijaprofiilli (TUHAT)

Pauli Keränen, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Pauli työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Pauli on työskennellyt pitkään pieneläinortopedinä osaamisalueena ortopedinen diagnostiikka ja leikkaukset mm. niveltähystykset, ristisideleikkaukset (TPLO), lonkan tekonivelleikkaukset isoille ja pienille koirille sekä kissoille, polvilumpion sijoiltaanmenon korjaukset (myös polvilumpionuraproteesit), murtumaleikkaukset, korjaavat osteotomiat, niveljäykistykset. Pauli tutki väitöskirjatyössään bioaktiivisen lasin käyttöä luuimplanttien pinnoitteena ja luusiirteen osittaisena korvaajana. Hänen tutkimusaktiviteettinsa keskittyvät kliiniseen tekonivelkirurgiaan, uusien biomateriaalien kehittämiseen käytettäväksi painoakantavina murtumankorjausimplantteina ja luusiirteen korvaajina, kantasolujen käytön tutkimukseen murtumakorjauksessa ja luudefektien täytössä.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Sari Mölsä, ELT, Dipl ECVS

Sari on kliininen opettaja pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Sarin väitöskirja valmistui 2014 ja käsitteli pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun oireita eturistisideleikatuilla koirilla. Sari on mukana ryhmän tutkimusprojekteissa. Sari toimii Yliopistollisessa eläinsairaalassa pehmytosakirurgina ja hänen osaamisalueisiin kuuluvat kasvain- ja tähystyskirurgia, rintaontelokirurgia sekä vaativammat vatsaontelon kirurgiset toimenpiteet.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Heli Hyytiäinen, ft, MSc Veterinary Physiotherapy, FT

Heli on eläinfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, ja suorittanut myös alan Masters tutkinnon. Hän on väitellyt v. 2015 fysioterapeuttisten tutkimusmenetelmien validoinnista sekä uuden arviointimenetelmän kehittämisetä polvisairaille koirille. Heli on mukana useissa ryhmän tutkimuksissa. Tutkimustyössään Heli on erityisen kiinnostunut sairaiden eläinten kuntouttamiseen liittyvien aiheiden lisäksi käyttökoirien työterveydestä. Tutkimustyönsä lisäksi hän työskentelee eläinfysioterapeuttina Yliopistollisen Eläinsairaalan potilaiden parissa.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Mikael Morelius, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Mikael työskenteli 10 vuoden ajan kliinisenä opettajana ja pieneläinortopedinä pieneläinkirurgian yksikössä. Vuonna 2017 hän siirtyi yksityiselle eläinlääkäriasemalle töihin. Mikael on kuitenkin edelleen mukana muutamissa tutkimusprojekteissa.

Helka Heikkilä, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Helka työskenteli kliinisenä opettajana pieneläinkirurgian yksikössä vuoteen 2018 asti ja on yhä mukana tutkimusprojekteissa. Väitöskirjatyössään Helka tutki botuliinitoksiinia koiran nivelrikkokivun hoidossa, sen kivunlievitysmekanismia nivelessä ja vaikutuksia koiran elimistössä.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Johanna Mäkitaipale, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, GPCert(SAS)

Johanna on post-doc -tutkija PetBone -tutkimusryhmässä. Väitöskirjatyössään hän tutki D-vitamiinipitoisuuksia ja niiden yhteyksiä luustoterveyteen lemmikkikaneilla. Hän on kiinnostunut erityisesti luustoterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä eläimillä. Johanna työskentelee tutkimustyön ohessa ortopedina Evidensia Tammiston Eläinsairaalassa.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Anna Boström, ft, MSc Veterinary Physiotherapy, tohtoriopiskelija

Anna on eläinlääketieteen parissa työskentelevä fysioterapeutti. Annan väitöskirja välilevytyrän vaikutuksista koirien selkälihaksiin valmistui marraskuussa 2018. Hän on myös kiinnostunut pieneläinten neurologiasta ja kehittää parhaillaan toiminnallista testi-patteria mahdollistaakseen objektiivisen toimintakyvyn arvioinnin halvauksesta toipuneilla koirilla. Kliinisessä työssä Anna suunnittelee ja toteuttaa fysioterapian kaikille mahdollisille pieneläinpotilaille Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapia yksikössä. 

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Hanna Pihlman, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, GPCert(SAS), tohtoriopiskelija

Hanna tekee väitöskirjaa biohajoavasta luusiirteen korvikkeesta. Tutkimustyön ohella Hanna työskentelee klinikkaeläinlääkärinä Evidensia Tampereella. Erityisiä kiinnostuksen kohteita potilastyössä ovat muun muassa ortopedia, anestesiologia sekä kasvainsairauksien kirurginen ja lääkkeellinen hoito. 

Leena Inkilä, ELL, tohtoriopiskelija

Leena tekee väitöskirjaa agilitysuorituksen fyysisistä vaatimuksista koirilla. Tutkimustyön lisäksi Leena työskentelee pieneläinpraktiikassa.