Neuropet - Neurologia – hermoston sairaudet

Tut­ki­mus kes­kit­tyy pe­rin­nöl­lis­ten neu­ro­lo­gis­ten sai­rauk­sien tut­ki­mi­seen, sekä nii­den diag­nos­tii­kan ja hoi­to­jen ke­hit­tä­mi­seen

Tutkimusryhmässämme on kaksi neurologia, jotka molemmat ovat suorittaneet neurologian eurooppalaisen erikoistumistutkinnon (DiplECVN): Tarja Pääkkönen ja Anna-Mariam Kiviranta. Tarja väitteli maaliskuussa 2016 koirien pentuiän epilepsiasta ja Anna-Mariamilla on käynnissä tutkimusprojekti Chihuahua-rodun syringomyeliasta. Lisäksi Eläinlääketieteen tohtori Ranno Viitmaa osallistuu ryhmän tutkimustoimintaan Virosta käsin. Uusin tutkimusryhmämme jäsen, ELL Johanna Forsgård, liittyi joukkoomme vuoden 2017 alussa. Ryhmämme jäsenet ohjaavat myös neurologisiin sairauksiin liittyviä lisensiaattityöprojekteja.

Teemme paljon yhteistyötä mm. geenitutkimusryhmän kanssa sekä ihmislääketieteen, patologian ja diagnostisen kuvantamisen osaajien kanssa. Osallistumme myös kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.