Ryhmän johtaja, dosentti, Minna Rajamäki

Minna työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinsisätautiopin yksikössä. Minna tutki väitöskirjatyössään eosinofiilisen keuhkotulehduksen aiheuttamia muutoksia, diagnosointimenetelmiä sekä hoitoa. Minna hoitaa ja konsultoi sydänvian tai keuhkosairauksien vuoksi tutkimuksiin tulevia potilaita Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Pääosa hänen työstään koostuu tutkimustyöstä; väitöskirjatutkijoiden töiden ohjauksesta sekä tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän ohjaa tutkimusryhmäänsä (Lung Insight), jonka tutkimuskohteena ovat koirien hengitystiesairaudet.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Liisa Lilja-Maula, ELT, post-doc tutkija

Liisa on tehnyt väitöskirjansa (2014) valkoisten länsiylämaan terrierien keuhkojen sidekudostumasairaudesta. Väitöskirjaprojektin jälkeen Liisa on jatkanut post-doc tutkimusta Lung Insight ryhmässä aiheena lyhytkuonoisten koirien hengitystieoireyhtymä (BOAS= brachycephalic obstructive airway syndrome). Tutkimuksen yhteydessä ollaan yhdessä rotujärjestöjen ja Kennelliiton kanssa kehittämässä rasitustestiä jalostuskäyttöön lyhytkuonoisten rotujen hengitystieterveyden parantamiseksi.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Henna Laurila (ent.Heikkilä), ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, post-doc tutkija

Henna on myös tutkinut valkoisten länsiylämaan terrierien keuhkosairautta ja hänen väitöskirjansa valmistui 2015. Henna on ensimmäinen tätä sairautta tutkinut jatko-opiskelija ja hän keräsi laajan materiaalin hoitaessaan tästä sairaudesta kärsiviä koiria. Henna suorittaa parhaillaan eurooppalaista erikoistumistutkintoa pieneläinsisätautiopin alalla.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Sanna Viitanen, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Sannan väitöskirjatutkimuksen kohteena on koiran keuhkokuume ja erityisesti diagnostiikassa ja seurannassa käytettävät biomarkkerit. Lisäksi tutkimuksen kohteena on uusiutuva bakteeriperäinen keuhkokuume irlanninsusikoirilla. Tutkimustyön lisäksi Sanna työskentelee Yliopistollisessa Eläinsairaalassa pieneläinsisätautipotilaiden ja erityisesti keuhkopotilaiden parissa ja osallistuu eläinlääkäriopiskelijoiden opetukseen.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Ninna Koho, FT, post-doc tutkija

Ninna työskentelee osin tuntipalkattuna laboratorioanalyytikkona ja osin apurahatutkijana koira- ja hevostutkimuksen parissa. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan on solukalvoproteiini CD147 ja sen ilmentyminen, säätely ja vaikutukset tulehduksellisissa (keuhko)sairauksissa. Suurin osa Ninnan julkaisuista käsittelee monokarboksylaattikuljettajien ja CD147:n ilmentymistä ja aktiivisuutta. Samasta aiheesta hän myös väitteli vuonna 2011.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Saila Holopainen, ELL, tohtoriopiskelija

Saila valmistelee väitöskirjaa genetiikan ja koirien sisätautien alalta. Hän jatkaa Hennan ja Liisan töitä valkoisten länsiylämaan terrierien keuhkosairauden tutkijana ja erityisesti häntä kiinnostaa sairauden perinnöllisyys. Perinnöllisyyttä Saila tutkii Hannes Lohen genetiikan tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan myös muita perinnöllisiä keuhkosairauksia yhteistyössä keuhkotutkimusryhmän kanssa.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Merita Määttä, ELL, tohtoriopiskelija

Merita on aloittanut väitöskirjatyönsä hiljattain. Hän on kiinnostunut sekä pieneläimistä että hevosista. Väitöskirjassaan hän tutkii keuhkojen vaurioitumista tilanteissa, joissa keuhkoihin joutuu pieniä määriä mahansisältöä. Merita hoitaa myös yksityispraktiikkaansa sekä vastaa hevostallistaan.

Mimma Aromaa

Uusin Lung Insight -ryhmän jäsen on Mimma Aromaa. Mimman tutkimusaihe on lyttykuonoisten koriarotujen hengitysteiden terveys. Mimman tutkimuksessa kehitetään koirille kuntotestiä, jonka avulla voitaisiin erottaa hyvät hengittäjät huonosti hengittävistä lyttykuonoista yksilöistä. Tutkimuksessa seurataan myös pystytäänkö testin avulla parantamaan lyttykuonoisten rotujen terveystilannetta-pysyykö hengitys hyvänä koiran ikääntyessä.