CogniDog – Kognitiivinen toiminta

Kognitio; Mitä koira näkee, kokee ja ymmärtää?

Koira on maailmanlaajuisesti tärkeä tutkimuskohde tutkimuksessa, joka vertailee ihmisen ja eläinten mielenilmiöitä kuten hahmottamista, päättelykykyä, kommunikaatiota, muistia ja emootioita.  Tässä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteishankkeessa koiran kokemusmaailmaa tutkitaan ensimmäistä kertaa ihon pinnaltarekisteröidyllä aivosähkökäyrällä (EEG) sekä silmänliikeistä mitatulla katseenseurannalla.

Hanke on ensimmäinen koirien kognitiotutkimus Suomessa
Koirien käyttäytymis- ja kognitiotutkimus on Suomessa uutta. Hanke on ainutlaatuinen myös kansainvälisesti, sillä aiemmin katseenseurantaa ja aivosähkökäyrää on käytetty vain ihmisten ja muiden kädellisten tutkimuksessa. Menetelmät ovat laajalti käytössä lääketieteessä ja psykologiassa. Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä laaja-alaiselle tutkijakunnalle; tutkimus ei  avarra vain koiran käyttäytymisen ymmärtämistä, vaan myös käsitystä siitä miten ihmisen mieli eroaa eläimistä – vai eroaako?

Eläinten mieleen uusilla menetelmillä
Koirien kykyä hahmottaa visuaalista informaatiota testataan useissa eri testeissä, mm. näyttämällä koirille kuvia tutuista ja vieraista ihmiskasvoista sekä erilaisista ilmeistä. Koiran aivosähkökäyrästä osoitetaan, että koirilla on aivotoimintoja, jotka ovat tietoisen tarkkaavaisuuden ja muistin edellytys sekä analysoidaan koiran tarkkaavaisuus- ja tunnetiloihin liittyviä aivoaaltojen muutoksia.

Tutkimukset tehdään koirien ehdoilla
Tutkimukseen osallistuu erirotuisia yksityishenkilöiden omistamia koiria. Koirat opetetaan tutkimustehtävään klikkerikoulutuksella, joten ne ovat hyvin motivoituneita. Koulutus- ja testaustilanteissa kiinnitämme erityistä huomiota koiran stressin välttämiseen, jotta eläin olisi testaustilanteessa mahdollisimman rento ja luonnollinen.

Koiratutkimus avartaa sekä koiran käyttäytymisen ymmärtämistä, että käsitystämme siitä miten ihmisen mieli eroaa eläimistä – vai eroaako?

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Vertailevan kognition tutkimuskeskusta johtaa professori Outi Vainio. Tutkijat ovat monitieteinen ryhmä, jonka taustat ovat muun muassa eläinlääketieteessä, kotieläintieteessä, evoluutiobiologiassa ja ihmisten kognitiotutkimuksessa.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan, Aalto-yliopiston Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksen, Aalto-yliopiston O.V. Lounasmaa-laboratorion sekä Tiedekeskus Heurekan kanssa.

Rahoituksesta suurin osa tulee seuraavilta, Helsingin yliopiston oman rahoituksen lisäksi: Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Emil Aaltosen säätiö, Koneen Säätiö, Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston BRAHE-aivotutkimusyhteistyö.

Tutkimusta tehdään yhdessä

Väitöskirjatutkija Helena Telkänranta, FT
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, ELTDK

 József Topál, FT
Research Center for Natural Sciences, Hungarian Academy of Science, Budapest

Jan Kujala, TkT
Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto Yliopisto

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

Vertailevan kognition tutkimuskeskus