Alfa – Lääkeainetutkimus

Tutkimme lääkeaineita, joita käytetään eläinten rauhoittamisessa, nukuttamisessa ja kivun lievittämisessä. Laajennamme tieteen käsitystä eläinten kivuntunteesta uudella avauksella, jossa dokumentoimme koirien kognitiivisia kykyjä. Kivusta aiheutuva kärsimys vaikuttaa myös kognitiivisiin toimintoihin.

Eläinten rauhoittamisen ja nukutuksen esilääkkeenä käytetään lääkeaineita, joita kutsutaan niiden vaikutusmekanismin mukaan alfa-2 lääkkeiksi. Alfa-2 lääkkeet vaikuttavat keskushermostossa aiheuttaen vireystason laskun ja kivuntunteen heikkenemisen. Toivotun tehon lisäksi alfa-2 lääkkeillä on vähemmän toivottuja vaikutuksia. Ne hidastavat sykettä ja alentavat verenpainetta.

Tutkimushankkeemme tavoitteena oli löytää keino, jolla ehkäistä tai lievittää alfa-2 lääkkeiden verenkiertoelimistössä aiheuttamia muutoksia. Löysimme vastavaikuttajan. Ryhmämme on todistanut, että alfa-2 lääkkeiden vastavaikuttaja kykenee ehkäisemään tai poistamaan haitat ilman, että rauhoittava ja kipua lievittävä teho olennaisesti heikentyy. 

Alfa-ryhmän tutkimukset ovat olleet menestyksekkäitä. Teimme lääkekeksinnön, josta on jätetty patenttihakemus. Helsingin yliopisto on myynyt keksinnön hyödyntämisoikeudet yritykselle, joka kaupallistaa keksintömme.

Tuloksellinen tutkimustyömme ja lääkekeksintömme parantavat koirien nukutusten turvallisuutta.