Opettaja nyt ja tulevaisuudessa

Tutkimusryhmä tutkii opettajantyön muuttuvaa luonnetta ja tutkimuspainotteista opettajankoulutusta. Tutkimusryhmän fokus on opettajaksi kehittymisessä, eli opettajan pedagogisessa ajattelussa, käyttöteorioissa, identiteetissä, reflektiossa ja ammatillisessa kehittymisessä. Työelämäyhteydet erityisesti opetusharjoittelun ja ohjaajakoulutuksen kohtaamispintana ovat myös tarkastelussa. Opettajankoulutuksen kohdalla myös opettajankouluttajat ovat  ryhmän tutkimuskohteina ja tältä osin ryhmä osallistuu opettajankoulutuksen kehittämisen valtakunnalliseen hankkeeseen.

Erityisenä tutkimuksen alana on mediakasvatus. Sitä lähestytään eri ikäkausien näkökulmista samoin kuin tarkastellaan niin oppilaiden, opettajien kuin opettajaksi opiskelevien ja koulun mediakasvatuksellisia kysymyksiä.