Tutkijat ja kouluttajat

KAJOn tutkijat ja kouluttajat työskentelevät pääasiassa eri yksiköissä Helsingin yliopistolla. Tutkimus- ja koulutusryhmää johtaa professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Teemme lisäksi yhteistyötä Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Åbo Akademin sekä Lapin yliopiston kanssa. Tutustu KAJOn tutkijoihin ja kouluttajiin täällä.

Professori, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma - Ohjaaja tohtoriohjelmassa

uskonnon didaktiikka, monikulttuurisuuskasvatus

Tutkimusinteressit ja lisätietoa: TUHAT-tietokanta

Dosentti, Yliopistonlehtori, KT, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

varhaiskasvatus, pedagoginen johtajuus, laatu, kasvatus- ja opetusalan johtaminen, varhaiskasvatuksen opettajan työ, johtajuus, johtaminen, organisaatioiden kehittäminen

Tutkimusinteressit ja lisätietoa: TUHAT-tietokanta

Post doc, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

school leadership, management

Tutkimus ja intressit

Väitöskirjatutkija, koulutussuunnittelija, KTM, kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

hallinnan tutkimus, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, organisaatiotutkimus, johtaminen, affectivity, emotions

Tutkimusinteressit ja lisätietoa: TUHAT-tietokanta

Tutkijatohtori, KT, Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Teacher learning, teacher agency, early career teachers, teacher education, leadership

Tutkimusinteressit ja lisätietoa: TUHAT-tietokanta

Asiantuntija Aija Rinkinen, KT, Education Consultant, Maailmanpankki

(Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, virkavapaalla)

koulutuksen laatu ja kehittäminen, opetus- ja sivistystoimen hallinto ja johtaminen, koulutuksen ohjausjärjestelmä yleissivistävässä koulutuksessa, perusopetus