Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat ja tutkijatohtorit

FM, englannin kääntämisen yliopisto-opettaja

Juha Eskelinen opettaa työelämä- ja asiantuntijuusopintoja sekä englannin kääntämistä. Lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa, jossa hän tutkii käännöspedagogiikkaa ja oppimista sekä kääntäjänkoulutuksen ja työelämän käytäntöyhteisöjen välisiä ilmiöitä.

Tutkimusprofiili

FT, ruotsin kääntämisen yliopisto-opettaja

Johan Franzon opettaa ruotsin kääntämistä. Väitöskirjassaan (2009) hän vertasi musikaalin My Fair Lady kolmea skandinaavista käännöstä. Myöhemmin hän on tutkinut laulujen kääntämistä eri muodoissaan ja eri tarkoituksiin sekä musiikkiteatterikääntämisen historiaa ja populäärimusiikin käännösstrategioita. Hänen toimittamansa kirja Song Translation Studies: Lyrics in Context ilmestyy vuonna 2020.

Tutkimusprofiili

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori

Päivi Kuusen  tutkimusalueita ovat vähemmistökielten kääntäminen, kääntäjänkoulutus, kaunokirjallisuuden kääntäminen ja kääntämisen universaalit. Tällä hetkellä Kuusi keskittyy tutkimuksessaan kääntäjänkoulutuksen rooliin kielenelvytyksessä ja toimii käännöstieteen asiantuntijana ja käännösseminaarien vastuuopettajana koulutus-, tutkimus- ja käännöshankkeessa Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli.

Tutkimusprofiili

FT

Lotta Lehti opettaa kielitieteen ja kääntämisen kursseja pääasiassa ranskan opiskelijoille. Hänen tutkimusalueensa on diskurssianalyysi ja retoriikka. Hän on tutkinut erityisesti genren käsitettä ja digitaalista viestintää.

Tutkimusprofiili

FT, ruotsin kääntämisen yliopistonlehtori

Tutkimusprofiili

FT, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori

Svetlana Probirskaja on aiemmin tutkinut oikeusalan kääntämistä, ja väitöskirjassaan hän analysoi Suomen ja Venäjän välisiä bilateraalisia sopimuksia. Viime aikoina hän on tutkinut sota-ajan kääntämistä ja tulkkausta ja arkielämän kääntämis- ja tulkkauskäytäntöjä. Probirskaja yhdisti kaikki kiinnostuksen kohteensa Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta.

TUHAT

FL, tulkkauksen yliopisto-opettaja

Erja Tenhonen-Lightfoot on opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1997 lähtien ja on myös tulkki ja konferenssi- ja oikeustulkkauspalvelun tarjoaja. Hänen aktiivityökieliään ovat suomi, saksa, englanti ja ruotsi ja passiivisia kieliään venäjä ja viro. Tenhonen-Lightfoot on filosofian lisensiaatti ja tutkii väitöskirjassaan rikosoikeuden pääkäsittelyjen tulkattavuutta Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Hän on mukana Diakin koordinoimassa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksessa.

Tutkimusprofiili

375 humanistia

FL, englannin kääntämisen ja tulkkauksen yliopisto-opettaja

Stuart von Wolff opettaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. Hänen aktiivityökielensä ovat englanti, suomi, ranska ja saksa; hänen passiivikielensä ovat unkari ja ruotsi.

Stuart on filosofian lisensiaatti, ja hän tutkii väitöskirjassaan tulkki- ja kääntäjäkoulutusta sekä pedagogiikkaa, erityisesti monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä viestintää.