Tulkin sukupuolen vaikutus asioimistulkkauksessa

 

Suomen ja Venäjän säädöskielen käsitteiden määrittely – Onko oikeuskäsitteen kehys mallinnettavissa?

Tutkimusprofiili

Multimodaalisuus ja kommunikatiivinen tasapaino vuorovaikutustilanteissa, joissa kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli ovat yhtä aikaa läsnä

Tutkimusprofiili

Genre-sujuvuus englanninkielisen tieteiskirjallisuuden suomennoksissa.

Tutkimusprofiili

When necessity and tradition collide: Language practices for diversity and inclusion in student associations at Aalto University.

Somaattiset eli ruumiinjäseneen viittaavat fraasit, niiden kognitiiviset merkitykset ja fraasien kääntäminen kaunokirjallisuudessa

Tutkimusprofiili

Kommunikatiivinen valta ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet – virolaisten siirtotyöläisten kokemuksia neuvottelusuhteen rakentumisesta tulkatussa viestintätilanteessa

Kulttuuristen merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.

Tutkimusprofiili

Kielensisäinen tekstitys (tekstittäminen kuuroille ja huonokuuloisille, SDH), keskittyen live-tekstitykseen ja sanelutekstitykseen

Tutkimusprofiili