Tulkin sukupuolen vaikutus asioimistulkkauksessa

 

Suomen ja Venäjän säädöskielen käsitteiden määrittely – Onko oikeuskäsitteen kehys mallinnettavissa?

Tutkimusprofiili

Kirosanat resurssina kirjallisuuden kääntämisessä

Tutkimusprofiili

Multimodaalisuus ja kommunikatiivinen tasapaino vuorovaikutustilanteissa, joissa kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli ovat yhtä aikaa läsnä

Tutkimusprofiili

Genre-sujuvuus englanninkielisen tieteiskirjallisuuden suomennoksissa.

Tutkimusprofiili

Community Interpreter’s Agency in Conflict Situations: Thai Women’s Linguistic Rights and Access to Services in Finland.

Teknologinen kompetenssi kääntäjän työssä ja kääntämisen opetuksessa Suomessa

Tutkimusprofiili

Normit ja adaptaatio tyttökirjojen käännöksissä Ruotsissa ja Suomessa 1945–1965

Tutkimusprofiili

Englannin pejoratiivisen non-prefiksin suomentaminen

Tutkimusprofiili

Somaattiset eli ruumiinjäseneen viittaavat fraasit, niiden kognitiiviset merkitykset ja fraasien kääntäminen kaunokirjallisuudessa

Tutkimusprofiili

Kommunikatiivinen valta ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet – virolaisten siirtotyöläisten kokemuksia neuvottelusuhteen rakentumisesta tulkatussa viestintätilanteessa

Käännöskielimäisyyksien automaattinen tunnistus suomesta käännetyssä ruotsissa

Tutkimusprofiili

Kulttuuristen merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.

Tutkimusprofiili

Kielensisäinen tekstitys (tekstittäminen kuuroille ja huonokuuloisille, SDH), keskittyen live-tekstitykseen ja sanelutekstitykseen

Tutkimusprofiili