Ph.D., käännöstieteen apulaisprofessori, ranskan kielen dosentti

Simo Määttä on TRAST-tutkimusyhteisön johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä lingua franca -tulkkausta, kielinäkemyksiä, tarkkuutta, multimodaalisuutta, toimijuutta, empatiaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista asioimis- ja oikeustulkkauksessa. Lisäksi hän tutkii asioimistulkkaukseen liittyvää kääntämistä, vihapuhetta sekä diskurssin, ideologian ja performatiivisuuden teoriaa. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on käsitellyt sosiolingvistisen variaation kääntämistä kirjallisuudessa sekä alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaa kielipolitiikkaa. Hänen tutkimuksensa taustalla on sosiolingvistinen käännösteoria ja kriittinen sosiolingvistiikka ja diskurssintutkimus. Määttä on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili

FT, käännöstieteen ja englantilaisen filologian dosentti, englannin kääntämisen yliopistonlehtori, Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtaja

Mari Pakkala-Weckströmin tutkimuskohteita ovat kääntämisen pedagogiikka, diskurssianalyysi ja keittokirjojen kääntäminen.

Tutkimusprofiili

Ph.D., monikielisen viestinnän professori emeritus

Tutkimusalueet: kontrastiivinen analyysi, kääntämisen teoria ja tutkimuksen metodologia.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

FT, KTM, käännöstieteen ja saksan kääntämisen professori emerita

Liisa Tiittula on toiminut tutkijayhteisö TraSTin (Translation Studies and Terminology) johtajana (2011–2018). Hänen tutkimusalueitaan ovat muun muassa kirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus, multimodaalinen vuorovaikutus ja suomalais-saksalainen talousviestintä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto myönsi hänelle Tiedon helmi -palkinnon vuonna 2017. Liisa Tiittula on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

FT, venäjän kääntämisen professori emerita

Inkeri Vehmas-Thesslund tutkii terminologiaa (käsiteanalyysi, käsitejärjestelmät ja erikoiskielet) ja käännösten käyttäjien tarpeita. Hänen toimittamansa Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008) sai soveltavan terminologian alan kansainvälisen palkinnon. Eläköidyttyään vuonna 2011 Vehmas-Thesslund on tutkinut venäjän kielen puhuttelukäytänteitä. Hän harrastaa laulua ja on suomentanut lauluja monista kielistä.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

FT, käännöstieteen dosentti, ruotsin kielen (kääntämisen ja tulkkauksen) yliopistonlehtori

Ritva Hartama-Heinosen tutkimusalueita ovat käännöstiede (yleinen ja semioottinen käännösteoria, kääntämisen semioottiset tarkastelutavat, kulttuurinsisäinen kääntäminen, kääntäjänkoulutus) ja semiotiikka (kääntämisen semiotiikka, Charles S. Peircen semeiotiikka, yleinen semiotiikka).

Tutkimusprofiili

FT, käännöstieteen ja englantilaisen filologian dosentti, englannin kielen yliopistonlehtori

Nely Keinänen opettaa englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa. Hänen erikoisalojaan ovat Shakespeare (ml. Shakespeare Suomessa), Englannin renessanssiajan näytelmäkirjallisuus ja runous, varhaismodernin ajan naiskirjailijat ja näytelmien kääntäminen.

Tutkimusprofiili

FT, käännöstieteen dosentti, saksan kääntämisen yliopistonlehtori

Tuija Kinnunen tutki väitöskirjassaan lakitekstien kääntämistä ja käännösten käyttöä oikeudenkäyntiaineistona. Hän on tutkinut myös tulkin toimijuutta ja moniammatillista yhteistyötä suomalaisissa tuomioistuimissa. Hänen uusin tutkimuksensa koskee multimodaalisuutta oikeustulkkauksessa. Hän toimitti yhdessä Maija Hirvosen kanssa kääntämisen ja tulkkauksen saavutettavuutta koskevan kirjan Saavutettava viestintä ja oli mukana Kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen digiloikka -projektissa.

Tutkimusprofiili

FT, käännöstieteen dosentti, ranskan kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori

Olli Philippe Lautenbacherin tutkimuskohteita ovat vastaanottotutkimus, multimodaalisuus, tekstitys ja silmänliiketutkimus.

Tutkimusprofiili