4. Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot vaalihäirinnästä

Hanna Wass, Veikko Isotalo ja Jarno Limnéll

1/62/63/64/65/66/6