Ihmiset

Täältä löydät Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorien) tutkijat ja muun henkilökunnan.

Jos etsit asiantuntijaa haastateltavaksi, löydät tutkijoidemme erikoisalat ja yhteystiedot Media-sivultamme ja listattuna alla.

Kaius Tuori on alaprojekti 1:n, Law and the Uses of the Past, johtaja. Hän on eurooppalaisen aatehistorian professori Helsingin yliopistossa. Hän on oikeushistorian tutkija, joka on mukana  tutkimusprojekteissa muun muassa perinteiden, kulttuurin, identiteetin, muistin ja menneisyyden käytön ymmärtämiseksi. Hän johtaa myös tutkimusprojektia Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition.

Kaius Tuori kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi ja rajoitetusti ruotsiksi seuraavista aiheista: yleinen historia, historiapolitiikka, identiteetti, oikeus ja sen historia, antiikki ja sen jälkivaikutus.

Kaius Tuorin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Pamela Slotte on alaprojekti 2:n, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism, johtaja. Hän on teologian professori Åbo Akademissa ja toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana ja vastuullisena tutkijana HERA:n rahoittamassa tutkimushankkeessa Protestant Legacies in Nordic Law (2016–2019). Pamela on tutkii teologiaa, lakia ja oikeutta, ja hän on työskennellyt teologisen etiikan ja uskontofilosofian, ideoiden historian, poliittisen teologian, ihmisoikeuksien sekä laajemmin lain, oikeuden ja uskonnon parissa.

Pamela Slotte kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostitse ruotsiksi, englanniksi, suomeksi ja saksaksi seuraavista aiheista: uskonnon- ja omantunnonvapaus, ihmisoikeuksien historia ja teoria.

Pamela Slotten viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Reetta Toivanen on alaprojekti 3:n, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice, johtaja. Hän on kestävän kehityksen professori Helsingin yliopiston kestävän kehityksen tieteen instituutissa (HELSUS) erityisalanaan Indigenous Sustainabilities. Toivanen on Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman ALL-YOUTH-konsortion johtaja. Hän on sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä non-resident -tutkija European Centre for Minority Issues (ECMI) :ssa. Hän on antropologian ja lain tutkija, joka on mukana tutkimuksissa, joissa käsitellään valtaa ja epätasa-arvoa, kulttuuria ja identiteettiä sekä arktisia tutkimuksia.

Reetta Toivanen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi seuraavista aiheista: kestävä kehitys, nuorten näkökulma, pakolaiset, vähemmistöt, ihmisoikeuksista ei-juristin näkökulma, maahanmuutto, pakkoruotsi, alueelliset vähemmistöt, saamelaiset.

Reetta Toivasen viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Professori Steven Livingston on vieraileva Fulbright-professori EuroStoriessa syyslukukaudella 2021. Professori Livingston on professori ja johtaja George Washington Universityssa.

Jacob Giltaij (MA, FT) on ryhmänjohtaja alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Giltaijn tausta on roomalaisessa oikeudessa, oikeushistoriassa ja kansainvälisessä oikeudessa, ja hän on kiinnostunut lain, oikeustieteen ja historian ja yhteiskunnan kehityksen suhteiden laajemmista vaikutuksista.

Jacob Giltaij kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: ihmisoikeuskysymykset historiallisesta perspektiivistä, pakolaistutkimus, pakolaistutkijat, identiteettipolitiikan juuret.

Jacob Giltaijin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Timo Miettinen on ryhmäjohtaja alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hän on dosentti ja yliopistotutkija Helsingin yliopistossa ja johtaa Between Law and Politics: Rethinking the Intellemental Foundations of European Economic Constitution (UHEL) -tutkimushanketta. Miettinen on filosofian ja eurooppatutkimuksen tutkija ja työskennellyt historian, politiikan, universalismin ja liberalismin aiheiden parissa.

Timo Miettinen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: EU, Eurooppa, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, eurooppalaiset ideat ja kertomukset, Euroopan historia, EU:n talouspolitiikka, eurooppalaiset ideologiat.

Timo Miettisen viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Magdalena Kmak on ryhmänjohtaja ja yliopistotutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on vähemmistötutkimuksen professori Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja taloustieteiden tiedekunnassa. Magdalena väitteli tohtoriksi Puolan tiedeakatemian oikeustieteiden instituutista. Aiemmin hän on työskennellyt kansainvälisessä oikeuden yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy asiakirjattomiin maahanmuuttajiin uutena eurooppalaisena vähemmistönä ja pakolaisten epistemologiseen rooliin lakien parissa. Hänen tutkimuksensa piiriin kuuluvat uudet vähemmistöt, pakolaisuus ja muuttoliikehistoria, kansainvälinen julkinen oikeus, ihmisoikeudet sekä kansainvälinen ja eurooppalainen pakolais- ja muuttolaki.

Magdalena Kmak kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla sekä puhelimitse englanniksi seuraavista aiheista: uusvähemmistöt, pakolaisuustutkimus ja muuttoliikkeen historia, kansainvälinen julkisoikeus, ihmisoikeudet, kansainvälinen sekä eurooppalainen pakolais- ja maahanmuuttolaki.

Magdalena Kmakin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Paolo Amorosa on yliopistonlehtori oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja affilioitunut tutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on kansainvälisessä oikeudessa, laissa ja uskonnossa, sekä oikeusteoriassa. Hänen tutkimuksensa koskee ensisijaisesti kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien historiaa 1900-luvulla.

Paolo Amorosa kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälinen oikeus ja politiikka, ihmisoikeudet, kansainväliset instituutiot sekä nykyajan että historian perspektiivistä, erityisesti USA:n ja Italian kontekstissa.

Paolo Amorosan viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Ville Erkkilä on tutkijatohtori alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänellä on oikeustieteen ja aatehistorian tausta. Hänen tutkimuksensa keskittyy historiografian historiaan, käsitteiden historiaan, affektiiviseen historiaan ja erityisesti Itä-Saksan juridiseen historiografiaan.

Ville Erkkilä kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: historian käyttö ideologioissa/ideologisesti, EU-vastaisuus.

Ville Erkkilän viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Saila Heinikoski on affilioitunut tutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on valtiotieteissä, kansainvälisissä suhteissa, sekä lingvistiikassa. Hänen tutkimuksensa koskee Euroopan integraatiota, tarkemmin katsoen vapaan liikkuvuuden historiaa ja politiikkaa, sekä Euroopan integraatioteoriaa.

Saila Heinikoski kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita kaikissa medioissa ja toimii haastateltavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi seuraavista aiheista: EU, Eurooppa, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, EU:n rajahallinta, EU:n muuttoliikepolitiikka, EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU:n laajentumispolitiikka.

Saila Heinikosken viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Zoë Jay on tutkijatohtori alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on kansainvälisissä suhteissa ja politiikantutkimuksessa. Hänen tutkimuksensa käsittelee eurooppalaista politiikkaa, ihmisoikeuksia, kansainvälisen oikeuden politiikkaa (erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta).

Zoë Jay kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälinen oikeus, kansainvälinen politiikka, eurooppalainen politiikka, oikeuskulttuurit, Euroopan ja UK:n politiikka ja Brexit, ihmisoikeudet, Euroviisujen politiikka.

Emilia Mataix Ferrándiz on tutkijatohtori alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hän on oikeushistorioitsija ja klassillinen arkeologi, jonka tutkimusaiheita ovat kulttuuriperintö, meriarkeologia, roomalainen oikeus ja oikeusantropologia.

Emilia Mataix Ferrándiz kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: (muinaisen) merenkulun tutkimus, UNESCO, kulttuuriperintö, kulttuuriperintölaki.

Emilia Mataix Ferrándizin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Pedro Magalhães on tutkijatohtori alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hänen taustansa on valtiotieteissä ja poliittisessa teoriassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy 2000-luvun alun poliittiseen ajatteluun painottuen erityisesti sodanvälisen ajan kriiseihin.

Pedro Magalhães kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: poliittinen filosofia, erityisesti saksalainen moderni poliittinen ajattelu, tämän päivän Etelä-Euroopan ja Saksan poliittinen tilanne.

Pedro Magalhãesin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Daria Krivonos on tutkijatohtori alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on sosiologi, joka on erikoistunut muuttoliikkeeseen, työvoimaan, rodullistamiseen ja kriittiseen rotu- ja valkoisuustutkimukseen. Hänen väitöskirjassaan on tutkittu nuorten venäjänkielisten eurooppalaistumispyrkimyksiä Helsinkiin suuntautuvan muuton kautta kiinnittäen erityistä huomiota heidän modernisaatiopyrkimyksiinsä länteen suuntautuvien muuttoprojektiensa kautta ja heidän pyrkimykseensä vaatia osallisuutta valkoisuuden suhteen. EuroStoriessa hän jatkaa työtään Itä-Euroopan kysymysten parissa koskien työvoimaa, valkoisuuden rodullistamista ja postkoloniaalisen idän ja lännen rotudynamiikkaa.

Daria Krivonos kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomessa, Neuvostoliiton jälkeinen muuttoliike, maahanmuuttajatyövoima, syrjintä työmarkkinoilla, rasismi, sukupuoli muuttoliikkeissä

Daria Krivonosin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Jukka Könönen on tutkijatohtori alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Häntä kiinnostavia aiheita ovat maahanmuuttolaki, laittomat muuttoliikkeet, työmarkkinat ja Euroopan rajajärjestelmä. Hän on äskettäin keskittynyt maahanmuuton pidätys- ja karkotusjärjestelmään Suomessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ulkomaalaisten karkottamisen kriminalisointikäytäntöihin osana omaa tutkimusprojektiaan “Foreigners’ Crime and Punishment”  (Suomen Akatemia).

Jukka Könönen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla sekä puhelimitse englanniksi ja suomeksi seuraavista aiheista: maahanmuuttolaki, laittomat muuttoliikkeet, työmarkkinat ja Euroopan rajajärjestelmä.

Jukka Könösen viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Elisa Pascucci on tutkijatohtori alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on ihmismaantieteilijä, jonka tutkimus keskittyy pakolaisten ja maahanmuuttajien poliittisiin toimiin, turvapaikan ja humanitaarisen avun tiloihin ja infrastruktuuriin sekä kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin.

Elisa Pascucci kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: maahanmuutto, muuttoliike, turvapaikka, humanitaarinen apu.

Elisa Pascuccin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Ville Suuronen on tohtorikoulutettava alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat ideoiden historia, poliittinen teoria ja filosofia. Hän keskittyy väitöskirjatutkimuksessaan erityisesti Hannah Arendtin ja Carl Schmittin ajatteluun.

Ville Suuronen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla sekä puhelimitse englanniksi ja suomeksi seuraavista aiheista: aatehistoria, poliittinen teoria ja filosofia.

Ville Suurosen viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Tuukka Brunila on tohtorikoulutettava alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason – Europe and the Crisis of Universalism. Hän on erikoistunut mannermaiseen filosofiaan ja filosofian historiaan sekä politiikan ja järjen väliseen suhteeseen.

Tuukka Brunila kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: populismi, liberalismi, poliittinen teoria.

Tuukka Brunilan viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Ali Ali on tohtorikoulutettava alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänen taustansa on politiikantutkimuksessa ja sukupuolentutkimuksessa. Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy kuulumisen, yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden teemoihin sellaisten maanpakoon lähteneiden ihmisten elämässä, joiden seksuaalinen identifioituminen ei ole normatiivista.

Ali Ali kommentoi mielellään tutkimukseensa liittyviä ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla englanniksi.

Ali Alin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Mehrnoosh Farzamfar on tutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”. Hän on tohtorikoulutettava perustuslakioikeudesta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tohtorintutkimuksessaan ”Migration law and Security” Mehrnoosh tutkii havaittua jännitettä maahanmuuttajien ihmisoikeuksien suojelemisen välillä valtioiden kansallisen turvallisuuden turvaamisessa.

Mehrnoosh Farzamfar kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: muuttoliike/maahanmuutto ja sen suhde vastaanottavan maan turvallisuuteen, turvallisuus.

Mehrnoosh Farzamfarin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Mervi Leppäkorpi on tohtorikoulutettava alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice", sekä Itä-Suomen yliopistossa. Hänen taustansa on sosiologiassa ja antropologiassa, ja hän on työskennellyt siirtolaisten epäsäännöllisyyden parissa vuodesta 2009. Väitöskirjatutkimuksessaan hän keskittyy laittomassa tilanteessa olevien siirtolaisten ja kansalaisyhteiskunnan kohtaamisiin Helsingissä, Tukholmassa ja Hampurissa.

Mervi Leppäkorpi kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla suomeksi, englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja rajoitetusti ruotsiksi seuraavista aiheista: aiheet, jotka mahtuvat kategoriaan "migrant irregularity", paitsi säilöönotot.

Mervi Leppäkorven viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Laura Sumari on tohtorikoulutettava alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänen mielenkiinnon kohteisiinsa kuuluvat liikkuvuus, turvallisuus ja postkolonialistinen teoria, ja väitöskirjassaan hän tutkii pakolaiskertomuksia Euroopasta inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta.

Laura Sumari kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: maahanmuutto, pakolaisuus ja ihmisten/inhimillinen turvallisuus ja turvattomuus sekä niiden kokeminen eli turvallisuuden tunne.

Laura Sumarin viimeisimmät julkaisut

RSS Feed

No results.

Opintovapaalla 1.9.2021-31.5.2022.

Heta Björklund työskentelee projektikoordinaattorina Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. 

Heta Björklundin yhteystiedot.

Maria Erma työskentelee tutkimusavustajana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän tekee tällä hetkellä maisterintutkintoaan historian maisteriohjelmassa.

Maria Erman yhteystiedot.

Karla Schröter työskentelee tutkimusavustajana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Karla tekee tällä hetkellä maisterintutkintoa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden parissa.

Karla Schröterin yhteystiedot.

Kaisu Taskila työskentelee projektikoordinaattorina Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä.

Kaisu Taskilan yhteystiedot.

Mai Tuori on "Puppy of Excellence" Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hänen tehtävänään EuroStoriessa on ihmisten tekeminen onnelliseksi. Hän keskittyy tasaisesti kaikkiin alaprojekteihin. Main vahvuudet ovat henkilöstön motivoimisessa, luissa, syömisessä, kengissä ja päiväunien ottamisessa.