Vaativa erityinen tuki

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat eri-ikäiset henkilöt, joilla on esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita tai toimintakykyyn liittyviä rajoitteita. Tutkimuksemme kannalta keskeisiä aihealueita ovat monialaista yhteistyötä edellyttävät autismikirjo, kehitysvammaisuus, toiminta-alueittainen opetus ja vuorovaikutus.  Osaamisemme kohdistuu pedagogiikan ja terapian tutkimukseen sekä uusien mallien ja ratkaisujen kehittämiseen erityispedagogiikan tarpeisiin erityisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä ja pitkittäisaineistoja hyödyntäen.