Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus tutkii, mikä jokaisessa oppijassa on ehjää ja toimivaa. Korjauskeskeisen koulukulttuurin rinnalla tämä tarkoittaa tietoista vahvuuksien ja erilaisten osaamisalueiden esiin nostamista. Hyvinvointi on opetettava ja opittava asia, joka kulkee käsi kädessä vahvuuksille rakentuvan pedagogiikan kanssa. Tutkimme mm. positiivista palautteenantoa, osaamisten laaja-alaista dokumentointia ja myötätuntoa oppimista tukevana elementtinä.