Julkaisut

Lahtinen, S., Ketonen, R., Lahtinen, R. & Kontu, E. (2018). Miltä murtoluku tuntuu? Kosketusviestit osana opetusta - käytännön kokemuksia ympäristöopin, biologian ja matematiikan oppitunneilta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 28(1), 44-51.

Paju, B., Kajamaa, A., Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2018). Contradictions as Drivers for improving Inclusion in Teaching Pupils with Special Needs. Journal of Education and Learning, 7(3), 11-22. DOI: 10.5539/jel.v7n3p11  

Kontu, E., Ojala, T., Pesonen, H., Kokko, T., & Pirttimaa, R. (2017). Vaativan erityisen tuen käsite ja tutkimustuloksia (VETURI-hanke 2011–2015). Teoksessa Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa: Kehittämisryhmän loppuraportti (s. 34-37). (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; Nro 2017:34). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pesonen, H., Kontu, E., Nislin, M., Brock, P., & Pirttimaa, R. (2017). Evaluation of Classroom Activities with and without a Tablet Computer on Involvement Levels for a Pupil with Significant Support Needs. International Journal of Case Method Research and Application, XXIX(2), 89-101.

Pesonen, H. V., Pirttimaa, R. A., Rämä, I. M., & Kontu, E. (2017). The transition to further education after basic education for adolescents with ASD in Finland. Teoksessa Educating Students with Autism Spectrum Disorders in China and Finland, in press.

Rämä, I. M., Kontu, E., & Pirttimaa, R. A. (2017). The Usefulness of the ICF Framework in Goal Setting for Students with Autism Spectrum Disorder. The journal of international special needs education, in press.

Rämä, I., Ojala, T. & Kontu, E. (2017). Perusopetuksen normiston tuntemus erityisten opetusjärjestelyjen taustalla. NMI-bulletin, 27(4), 51-55.

Rämä, I. M., Pirttimaa, R. A., Ojala, T. J., Pesonen, H. V., & Kontu, E. (2017). Teacher Training for children with autism spectrum disorders in Finland. Teoksessa Educating Students with Autism Spectrum Disorders in China and Finland, in press.

Rämä, I., Rouste, M., Tiainen, R., Jokitalo-Trebs, M., Airaksinen, L., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2017). Ruskeasuon koulun kehittämishanke II: ICF-pohjaiset toimintakykykuvaukset, HOJKS-tavoitteet ja oppilaiden itsearvioinnit toiminta-alueittaisessa opetuksessa. NMI-bulletin, 27(1), 28-44.

Saloviita, T., Consegnati, S., Kontu, E., Pirttimaa, R., & Fiorin, I. (2017). Children with Down syndrome in Finland and Italy: comparing adaptive behavior and services. International Journal of Developmental Disabilities, 63(2), 91-98. DOI: 10.1080/20473869.2016.1144299

Lahtinen, R. (2016). Sanat, viittomat ja haptiisit kuulonäkövammaisen oppilaan kanssa. Teoksessa M. Takala & H. Sume (toim.), Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus (s. 209–219). Helsinki: Finn Lectura AB.

Lahtinen, R., Palmer, R. & Tuomaala, S. (2016). Using haptices in health care settings. DbI Review, 56, 18–19.

Paju, B., Räty, L., Pirttimaa, R., & Kontu, E. (2016). The school staff's perception to their ability to teach pupils with special educational needs in inclusive settings in Finland. International Journal of Inclusive Education, 20(8), 801-815. DOI: 10.1080/13603116.2015.1074731 

Pesonen, H., Kontu, E., Saarinen, M., & Pirttimaa, R. (2016). Conceptions Associated with Sense of Belonging in Different School Placements for Finnish Pupils with Special Education Needs. European journal of special needs education. 31(1), 59-75. DOI: 10.1080/08856257.2015.1087138

Rämä, I. & Kontu, E. (2016). Teaching without personal helpers: Exploring classroom interaction of students with autism spectrum disorder. IASSID; Melbourne, Australia.

Räty, L. M. O., Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2016). Teaching Children with Intellectual Disabilities: Analysis of Research-Based Recommendations. Journal of Education and Learning, 5(2), 318-336. DOI: 10.5539/jel.v5n2p318

Saloviita, T., Pirttimaa, R., & Kontu, E. (2016). Parental Perceptions of the Use of Coercive Measures on Children with Developmental Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 29(1), 11-20. DOI: 10.1111/jar.12154

Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H., & Vainikainen, M-P. (Toim.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. (Kasvatusalan tutkimuksia; Nro 67). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kokko, T., Pesonen, H., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences. Human Technology, 11(1), 57-70. DOI: 10.17011/ht/urn.201505061740

Kolehmainen, M., Saarinen, M., & Kontu, E. (2015). Koulukypsyydestä koulun valmiuteen - Kouluvalmiuskäsitteen kehittyminen 1900-luvun alusta tähän päivään. Kasvatus & Aika, 9(2), 32-40.

Kontu, E., Pirttimaa, R., Ojala, T., Kokko, T., Räty, L., Lassinpelto, O-P., & Pesonen, H. (2015). Loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle: Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI vuosina 2012-2015. Helsinki: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto.

Lahtinen, S. (2015). Sosiaalishaptinen kommunikaatio – kosketusviestien käyttökokeilu yläkoulussa biologian oppitunnilla. Lopputyö. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto.

Ojala, T., Räty, L., Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Erityinen tuki: Erityisen tuen toteutuminen sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omistamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä. VETURI-hankkeen kartoitus II. ( VETURI-hanke). Helsinki: Veturi-hanke: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto.

Pesonen, H. V., Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2015). Sense of Belonging and Life Transitions for Two Females with Autism Spectrum Disorder in Finland. The journal of international special needs education, 18(2), 73-86. DOI: 10.9782/2159-4341-18.2.73  

Pesonen, H., Itkonen, T., Jahnukainen, M., Kontu, E., Kokko, T., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2015). The Implementation of New Special Education Legislation in Finland. Educational Policy, 29(1), 162-178. DOI: 10.1177/0895904814556754

Pesonen, H., Ojala, T., Itkonen, T., & Kontu, E. (2015). Miten vaativa erityinen tuki toteutuu? Teoksessa M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M-P. Vainikainen (toim.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (s. 163-177). (Kasvatusalan tutkimuksia; Nro 67). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Pirttimaa, R., Kokko, T., Räty, L., Kontu, E., Pesonen, H., & Ojala, T. (2015). Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. Teoksessa F. Dovigo, C. Favella, F. Gasparini, A. Pietrocarlo, V. Rocco, & E. Zappella (toim), Special Education Needs and Inclusive Practices. An International Perspective. Conference Proceedings: Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive. Una prospettiva internazionale. Atti del Convegno (s. 150-154). Bergamo: University of Bergamo.

Pirttimaa, R., Räty, L., Kokko, T., & Kontu, E. (2015). Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetus ennen ja nyt. Teoksessa M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M-P. Vainikainen (toim.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (s. 179-200). (Kasvatusalan tutkimuksia; Nro 67). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2014). Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla tuen tarpeen taustalla on vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvammadiagnoosi tai autismin kirjon diagnoosi: VETURI-hankkeen kartoitus 2013. (Veturi-hanke). Helsinki: Veturi-hanke: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto.

Kontu, E. (2014). Mistä on hyvä elämä tehty? [Pääkirjoitus]. eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia, 2014(1), 3-4.

Kontu, K., & Kontu, E. (2014). Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen kokema kaltoinkohtelu. eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia, 2014(3), 23-26.

Kontu, E., & Vanonen, M. (2014). Videomallinnus autismin kirjon lapsen vuorovaikutustaitojen oppimisessa: 4-v. lapsen tapaustutkimus. eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia, 2014(3), 31-34.

Lahtinen, R. & Palmer, R. (2014). Kehotarinoita haptiiseilla – kosketusviestejä kaikenikäisille. Omakustanne.

Pirttimaa, R., Kontu, E., Pesonen, H., Ojala, T., Kokko, T., & Räty, L. (2014). Intensive special education endorsement research project. Teoksessa IASSID Asia-Pasific 3rd Regional Conference in Tokyo, Japan, August 22th -24th, 2013: Multiformity and Diversity: Combining Individual Care and Community-Based Supports The International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities.

Rämä, I., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2014). Communicative spontaneity in autism: exploring supportive prompts in an educational context. European journal of special needs education. 29(2), 184-199. DOI: 10.1080/08856257.2014.891720 

Rämä, I., Pesonen, H., Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2014). Autismin kirjoon kohdistunut DSM-uudistus jakaa mielipiteitä. Kuntoutus, 37(3), 24-34. 

Räty, L., Pirttimaa, R., & Kontu, E. K. (2014). Teaching Children with Intellectual Disabilities: A Systematic Review of Research-based Recommendations. Journal of Education and Learning. 5(2), 318-336. DOI: 10.5539/jel.v5n2p318 

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Hotulainen, R., Törmänen, M., Alijoki, A., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Demographic factors, temperament and the quality of the preschool environment as predictors of daily cortisol changes among Finnish six year old children. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 286-306. DOI: 10.1080/1350293X.2013.783303

Suhonen, E., Sajaniemi, N., Alijoki, A., Hotulainen, R., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Lasten stressin säätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä. Psykologia, 49(3), 184-197.

Alijoki, A., Suhonen, E. A., Nislin, M., Kontu, E., & Sajaniemi, N. (2013). Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu. Journal of Early Childhood Education Research, 2(1), 24-47.

Kontu, E. K., Jokela, T., & Pölkki, T. (2013). Laulu-Leikki-Liike -ohjelman avulla syntyy sensitiivistä vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välille. eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia, 2013(3), 11-13.

Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. (2013). Ilmeiden hahmottaminen kosketuksella. Silmäterä 2, 30.

Törmänen, M., Kontu, E. K., Pirttimaa, R. A., Nislin, M., & Ullgren, I-M. (2013). Savant-lahjakkuus ja yleisen älykkyyden käsite. NMI-bulletin, 23(1), 23-33.

Kontu, E. K. (2012). Draaman keinot mielen hyvinvoinnin tukena.

Kontu, E. K. (2012). Yksilölliset apuvälineet kommunikoinnin ja oppimisen tukena luokassa. 

Reunamo, J., Sajaniemi, N., Suhonen, E., & Kontu, E. (2012). Cortisol Levels and Children’s Orientation in Day Care. Early Child Development and Care, 182(3-4), 363-381. DOI: 10.1080/03004430.2011.646727

Rämä, I. M., & Kontu, E. K. (2012). Searching for pedagogical adaptations by exploring teacher’s tacit knowledge and interactional co-regulation in the education of pupils with autism. European journal of special needs education., 2012/27(4), 417-431.

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Kontu, E., Lindholm, H., & Hirvonen, A. (2012). Stress reactivity of six-year-old children involved in challenging tasks. Early Child Development and Care, 182(2), 175-189. DOI: 10.1080/03004430.2010.549941

Kontu, E. K. (2011). Vahvuudet käyttöön - erityislahjakkuus ja laaja-alaiset oppimisen vaikeudet. Teoksessa T. Ladonlahti & R. Pirttimaa (toim.), Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Helsinki: Palmenia-kustannus 2000.

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Kontu, E., Rantanen, P., Lindholm, H., & Hirvonen, A. (2011). Children's cortisol patterns and the quality of the early learning environment. European Early Childhood Education Research Journal, 19(1), 45-62. DOI: 10.1080/1350293X.2011.548938

Suhonen, E., Vermilä, P., & Kontu, E. (2011). Tarinat ja sosiaalinen viestintä - autismin kirjon lapset sosiaalisten tarinoiden käyttäjinä. Teoksessa S. Loukusa, & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä: Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (Sivut 291-297). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2010). Opettaja ja vuorovaikutus. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka ja kouluikä (s. 109-115). (Palmenia-sarja; Nro 72). Helsinki: Gaudeamus.

Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2010). Oppiminen ja opettaminen vaikeimmin kehitysvammaisten lasten koululuokissa. EriKa : Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto, (2), 40.

Pirttimaa, R., & Kontu, E. (2010). Toiminta-alueittainen opetus. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka ja kouluikä (s. 135-148). (Palmenia-sarja; Nro 72). Helsinki: Gaudeamus.

Pirttimaa, R. A., & Kontu, E. K. (2010). Teaching methods and curriculum model used in Finland in education of students diagnosed with having severe/profound intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 38(3), 175-179. DOI: 10.1111/j.1468-3156.2009.00571.x

Sajaniemi, N., Suhonen, E., & Kontu, E. (2010). Verbal and nonverbal development in SLI children after early intervention. Early Child Development and Care, 180(4), 519-534. DOI: 10.1080/03004430802090679

Takala, M., & Kontu, E. (2010). Luovat interventiot. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka ja kouluikä (s. 90-105). (Palmenia-sarja; Nro 72). Helsinki: Gaudeamus.

Takala, M., & Kontu, E. (2010). Oppimisvaikeuksien ulottuvuuksia: lukemisen, käyttäytymisen ja kuulemisen haasteet. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka ja kouluikä (s. 72-89). (Palmenia-sarja; Nro 72). Helsinki: Gaudeamus.

Komi, T., Kontu, E., Sajaniemi, N., & Suhonen, E. (2009). Laadukas varhaiskasvatus suojaa stressiltä. Lastentarha, 72(2), 28-29.

Kontu, E. (2005). Kommunikaatiosuhde - vuorovaikutuksen keskeinen elementti. teoksessa E. Kontu, & E. Suhonen (Toimittajat), Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus (Sivut 109-115). (Palmenia-sarja; Nro 2). Helsinki: Yliopistopaino.

Kontu, E. (2006). Lukemisen ja kirjoittamisen erityismenetelmiä. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon (s. 37-46). (Palmenia-sarja). Helsinki: Yliopistopaino.

Kontu, E. K. (2005). Mielenlukemisen taito ja kommunikaatiosuhde toimivan vuorovaikutuksen perustana. EriKa : Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto.

Kontu, E. K. (2007). Teaching Children with Autism - Handbook of Communication.

Kontu, E., Jarimo, O., Törmänen, M., & Vänskä, K-M. (2009). Perusopetuksen marginaaliryhmä - vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus Suomessa. Kasvatus, 40(2), 177-180.

Kontu, E. K., & Pihlaja, P. (toim.) (2006). Arjen moninaisuutta: erityisryhmät päiväkodissa. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Helsinki: Stakes.

Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2009). Teaching methods and curriculum models used in Finland in the education of students. British Journal of Learning Disabilities, 38, 175-179.  

Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2008). The assessment of severely intellectually disabled students. European journal of special needs education, 23(1), 75 – 80. DOI: 10.1080/0856250701791427

Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2007). Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisten lasten opettaminen. NMI-bulletin, 17(1), 15-21.

Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2006). Sosiaalinen vuorovaikutus ja mielenlukemisen taito. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Näkökulmia näkövammaisten opetukseen (s. 61-67). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kontu, E., Pirttimaa, R., & Vänskä, K-M. (2005). Tunteista ja havainnoista hyvään vuorovaikutukseen: toisen ihmisen mielen lukemisen taitoa oppimassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Kontu, E. K., & Rämä, I. (2007). Tuettu kirjoittaminen vuorovaikutuksena. EriKa : Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto.

Kontu, E. K., Saikkonen, M., & Suikkanen, U-M. (2005). Uusia suomalaisia autismitutkimuksia erityispedagogiikan alalta. Autismi.

Kontu, E. K., & Sajaniemi, N. K. (2006). Interventio-ohjelman vaikutus (Kili ja Kuttu) pienten lasten kehitykseen. teoksessa Unknown host publication Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kontu, E., & Suhonen, E. (2006). Pedagogiset interventiot. Teoksessa P. Pihlaja & E. Kontu (toim.), Arjen moninaisuutta: erityisryhmät päiväkodissa (s. 26-29). (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Helsinki: Stakes.

Kontu, E. K., Törmänen, M., Miettinen, R., & Pirttimaa, R. A. (2008). The Piano Man -Tom, The music therapy of an autistic man, a longitudial research. Teoksessa Making connections: Exploring the relationship between music therapy and music education.

Kontu, E. K., Törmänen, M., & Pirttimaa, R. A. (2007). The Piano-Man Tom. The music education and music therapy, a longitudial research. LCMTR Soundeffects Newsletter.

Kontu, E., & Suhonen, E. (toim.) (2005). Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus. (Palmenia-sarja; Nro 2). Helsinki: Yliopistopaino.

Kontu, E. K., Vänskä, K-M., & Pirttimaa, R. A. (2005). Tunteista ja havainnnoista hyvään vuorovaikutukseen.

Lahtinen, R. (2005). Sosiaaliset pikaviestit. Suomen kuurosokeat ry. Julkaisuja A4. Tampere: Cityoffset Oy.

Lahtinen, R. (2007). Kehosatu. Silmäterä 2, 14.

Lahtinen, R. (2008). Haptiisit ja hapteemit. Tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Tampere: Cityoffset Oy.

Lahtinen, R. & Palmer, R. (2005). The Body Story. Creative Musical Images through Touch (CMIT). Tampere: Cityoffset Oy.

Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. (2009). Aisti kuvailu. Omakustanne.

Pihlaja, P., & Kontu, E. (Toimittajat) (2006). Arjen moninaisuutta: erityisryhmät päiväkodissa. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Nro 14/2006). Helsinki: Stakes.

Rämä, I., & Kontu, E. K. (2009). Kommunikaatiosuhde erityisopettajan ja kuuden oppilaan välillä. Teoksessa Unknown host publication Suomen kasvatustieteellinen seura.

Rämä, I., & Kontu, E. K. (2007). Autismin kirjo. EriKa : Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto.

Suhonen, E., & Kontu, E. (2006). Moniammatillinen yhteistyö. teoksessa P. P. . E. K. . (toim.), Arjen moninaisuutta: erityisryhmät päiväkodissa (Sivut 29-32). (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Helsinki: Stakes.

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Dysleksia ja tulevaisuus. teoksessa M. Takala, & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon (Sivut 279-283). (Palmenia-sarja; Vuosikerta 8). Helsinki: Yliopistopaino.

Takala, M., & Kontu, E. (toim.) (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. (Palmenia-sarja; Nro 8). Helsinki: Yliopistopaino.

Takala, M., & Kontu, E. (toim.) (2006). Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Takala, M., & Kontu, E. K. (2005). Playback theatre and special education

Törmänen, M., Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2008). Piano Man -Tom. teoksessa Unknown host publication Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ukkonen, A., Sajaniemi, N., Suhonen, E., & Kontu, E. (2008). Varhaiskasvatuksesta kaikki alkaa. Tammenlastuja: Suomen Kulttuurirahaston sisäinen tiedotuslehti, 2008(4), 6-7.

Hautamäki, A., & Kontu, E. K. (2004). How to be a good mother, when your child does not learn to reciprocate? A case study of a disoriented, both distancing and involving mother of a child with special needs. teoksessa Clinical applications of the Adult Attachment Interview: A Dynamic-Maturational perspective on development, treatment and adaption in adulthood.

Jokimies, J., & Kontu, E. K. (2004). Erityisopettajien musikaali tutki erilaisuuden sietoa. teoksessa Opettaja

Kontu, E. K. (2000). Autism and AAC-methods.

Kontu, E. K. (2004). Autismin kirjo. Teoksessa Päivähoidon erityiskasvatus.

Kontu E. K. (2004). Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde -tapaustutkimuksia (väitöskirja, Helsingin yliopisto): Helsingin yliopisto.

Kontu, E. K. (2004). The relation of communication and autism.  

Kontu, E. K. (2001). Vuorovaikutuksesta leikkiin ja leikistä draamaan. Teoksessa Työkaluja päivähoidon erityiskasvatukseen.

Lahtinen, R. (2001). Ympäristön kuvailua kehoon. Tuntosarvi 1, 4-5.

Lahtinen, R. (2002). Tuntoaistin ja kosketuksen käyttö aikuisten kuurosokeiden kommunikoinnissa. Kirjassa Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen - kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura, 207-213.

Lahtinen, R. (2003). Kuvailuvartti. Tuntosarvi 2, 21-22.

Lindh, R., Sajaniemi, N. K., Sinkkonen, H-M., & Kontu, E. K. (2004). Accelerated learning. Teaching and systems intelleigence. teoksessa Systems Intelligence

Pihlaja, P., & Kontu, E. K. (toim.) (2001). Työkaluja päivähoidon erityiskasvatukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sajaniemi, N. K., Sinkkonen, H-M., & Kontu, E. K. (2004). Valaistuksia systeemiälykkääseen opettamiseen. teoksessa Systeemiäly, näkökulma vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan

Takala, M., & Kontu, E. K. (2003). Action methods

Takala, M., & Kontu, E. K. (2002). Action methods in special education.

Takala, M., & Kontu, E. K. (2004). Tarinateatteri, kokemuksellisen oppimisen välineenä. EriKa : Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto.