Vasikoiden vuoksi

Sivusto vasikoiden hyvinvoinnista ja terveyden tukemisesta.

Vasikoiden terveyden tukeminen on tärkeää

Sivustoa rakennetaan ja päivitetään vuosien 2019 - 2020 aikana.

Eläimen hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus, jota voidaan kuvata sen psyykkisten ja fyysisten kokemusten summaksi. Hyvinvointi kertoo siitä, kuinka eläin voi ja kuinka se itse kokee tilanteensa.  Lisäksi eläinyksilön hyvinvointi tietyllä hetkellä kuvaa sitä, kuinka eläin sopeutuu tilanteeseensa sekä minkä hinnan se joutuu tästä sopeutumisestaan maksamaan. Eläimen hyvinvoinnin voidaankin ajatella kuvaavan eläimen elämänlaatua.

Vasikoiden hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat niiden elinympäristössä ja eläimissä itsessään. Ennen ajateltiin, että hyvinvointi on lähinnä ikävien asioiden kuten esimerkiksi nälän, janon, pelon ja kivun puuttumista. Nykyään kuitenkin tiedetään, että myös mahdollisuus toteuttaa eläimellä tärkeitä käyttäytymistarpeita sekä tilaisuudet kokea positiivisia tunteita ovat erittäin tärkeitä. Tarkkailemalla nautojen käyttäytymistä saamme tietoa niiden hyvinvoinnista.