Vasikka tarvitsee kuiviketta

Poikimaympäristön puhtaus on tärkeää vasikoiden hyvälle alulle, sillä vasikat syntyvät maailmaan täysin ilman taudinaiheuttajilta suojaavia vasta-aineita; niitä ne saavat vasta emojensa ternimaidosta. Jotta vasikat olisivat turvassa sairastumisilta, niiden ympäristössä tulisi olla mahdollisimman vähän tauteja aiheuttavia bakteereita, alkueläimiä ja viruksia.

Puhdasta heti syntymästä saakka

Puhdasta heti syntymästä saakka.                                         

Likainen ja kostea poikimakarsina on otollinen kasvuympäristö bakteereille, jotka aiheuttavat vasikoille napa- ja niveltulehduksia sekä ripulia. Myös emät ovat poikimisen aikaan erityisen alttiita sairastumaan. Siksi sekä vasikan että emän turvallisuuden kannalta poikimaympäristön puhtaus ja mukavuus on hyvin tärkeää.

Vasikoiden ohut iho ei kestä rikkoutumatta kovaa alustaa tai karkeaa valua poikimakarsinan lattiassa. Vastasyntyneiden vasikoiden haavat tulehtuvat helposti ja haavoista tautia aiheuttavilla bakteereilla on suora reitti vasikoiden elimistöön. Jos tilalla vasikoilla esiintyy paljon niveltulehduksia, tarkista ensimmäiseksi ternimaidon saanti sekä se, ettei vasikoiden iho pääse vahingoittumaan jossakin vaiheessa elämän alkumetreillä. Napatulehdusten ennaltaehkäisyssä taas tärkeintä on puhdas ja kuiva ympäristö, sekä ternimaidon saanti.

Likaiset kuivikkeet ovat aina vasikoille haitallisia. Lika ja kosteus, varsinkin lämpimässä lisäävät taudinaiheuttajien määrää vasikoiden ympäristössä, jolloin tautia aiheuttavien mikrobien on helpompi sairastuttaa vasikat. Lisäksi likaisista ja märistä kuivikkeista vapautuva ammoniakki ärsyttää vasikoiden hengitysteitä ja altistaa ne näin hengitystietulehduksille, sillä jo valmiiksi vaurioituneisiin hengitysteihin bakteereiden on hyvä kiinnittyä aiheuttamaan tautia. Samasta syystä kuivikkeet eivät saisi pölytä voimakkaasti, sillä myös pöly ärsyttää vasikoiden hengitysteitä.

Kuiva ja puhdas pesä

Kuiva ja puhdas pesä.

Hyvä kuivitus edistää myös vastasyntyneiden vasikoiden energiataloutta ja turvaa näin niiden kasvua. Vastasyntyneillä vasikoilla on hyvin vähäiset energiavarastot ja lisäksi niiden elimistön lämpöä haihduttava pinta-ala on suuri suhteessa niiden elopainoon. Siksi vasikoilla on oltava riittävästi kuivaa kuiviketta, jotta ne eivät kylmettyisi. Märkä vastasyntynyt vasikka joutuu käyttämään kehonsa energiavaroja itsensä kuivattamiseen ja lämpimänä pysymiseen turhan paljon. Myös tästä syystä poikimiset olisi pystyttävä valvomaan. Jos emä ei kuivaa vasikkaa, ihmisen on se tehtävä.

Kuivaa.

Märkä karvapeite haihduttaa turhan paljon lämpöä.

Olki on pikkuvasikoille paras kuivike, sillä se eristää hyvin lämpöä ja siihen on helppo kaivautua. Vasikoiden ympäristön lämpötila voi olla kylmäkin, jos kuiviketta on tarpeeksi. Termisellä mukavuudella tarkoitetaan eläinten kokeman lämpötilan olevan niille sopiva. Eläinten kokema lämpötila riippuu aina paitsi ympäristön lämpötilasta myös alustasta sekä siitä, kokevatko eläimet vetoa vai eivät. Eristämätön alusta ja veto aiheuttavat vasikoille aina lämmönhukkaa. Olkikasassa emon vieressä nukkuvilla vasikoilla on siis lämpöisempi pakkasellakin kuin yksin märällä ja vetoisalla kuivittamattomalla betonilla nukkuvilla vasikoilla lämpimässä sisällä. Ryhmäkarsinoissa kaverit tarjoavat lisälämpöä toisilleen. Lisäksi kuiva ja puhdas karvapeite pitää vasikat lämpimänä paremmin kuin märkä ja likainen.

Lämmin ja turvallinen paikka nukkua on tärkeää.

Lämmin ja turvallinen paikka nukkua on tärkeää.

Nopeasti kasvavat pikkuvasikat tarvitsevat paljon unta. Kotieläinten uni jaetaan kahteen vaiheeseen, hidasaaltouneen eli NREM-uneen ja vilkeuneen eli REM-uneen. Erityisen tärkeää kasvaville vasikoille on REM-uni. Se on unen vaihe, jonka aikana ainakin ihmiset näkevät unia, ja jonka aikana vasikoiden elimistössä erittyy kasvuhormonia. REM-unen tiedetään liittyvän myös oppimiseen ja aivojen kehitykseen. REM-unen aikana elimistön lämmönsäätely ei toimi ja lihakset ovat aivan rentoina. Tämän unen aikana vasikoiden niska ei tue niiden päätä vaan pää lepää alustaa, omaa kehoa, emoa tai kaveria vasten. REM-unta nukkuvia vasikoita voi olla vaikea herättää ja niiden jalat, silmät ja korvat voivat unen aikana tehdä vilkkaita liikkeitä. Jos vasikat kärsivät kylmästä, ne eivät pysty nukkumaan REM-unta tarpeeksi. Siksi unen puute heikentää vasikoiden kasvua ja vastustuskykyä.

Pikkuvasikka haluaa kokea olevansa turvassa.

Pikkuvasikka haluaa kokea olevansa turvassa.

Luonnossa vasikat ovat piiloutujia. Emot jättävät vastasyntyneet piiloon suojaisaan paikkaan käydessään itse laumassaan ja palaavat aina hoitamaan vasikoitaan. Vasikat tuodaan laumaan muiden mukaan vasta muutamia päiviä niiden syntymän jälkeen. Siksi runsas kuivitus tarjoaa myös turvaa vasikalle. Olkipesä luo vastasyntyneelle vasikalle mahdollisuuden ”piiloutua” ja tuntea olonsa turvalliseksi. Tämä turvallisuuden tunne vähentää stressiä ja edistää REM-unen nukkumista. REM-unen aikana vasikoiden herätekynnys on paljon korkeampi kuin torkkuessa tai NREM-unta nukkuessa. Tämä on luonnossa tietenkin ollut vaarallista petoeläinten takia, joten yleensä saaliseläimet nukkuvat REM-unta vain, kun kokevat olonsa turvallisiksi. 

Leikkiminen turvaa vasikoiden kasvua ja kehitystä.

Leikkiminen turvaa vasikoiden kasvua ja kehitystä.

Kehonhoito ja leikkiminen ovat riittävän unen lisäksi vasikoiden kasvulle hyvin tärkeitä tekijöitä. Hyvä kuivitus takaa pitävän alustan juosta, hyppiä ja hoitaa kehoa. Kuivikkeet toimivat myös virikkeinä ja hyvin usein kuivikkeen lisääminen ryhmäkarsinaan aloittaa vasikoiden leikin.

Porukassa on hyvä kasvaa ja kehittyä.

Porukassa on hyvä leikkiä, kasvaa ja kehittyä.

Vasikoiden vuoksi