Eläinten uni ja lepo

Siitä huolimatta, kuinka biologisesti tärkeää uni on kaikille eläinlajileille, yleisimpien ihmisten kasvattamien eläinten unesta tiedetään hyvin vähän. Pito-olosuhteiden mukavuus, kuten sopiva lämpötila, alusta,tila ja sosiaalisen seuran laatu sekä hoitorutiinit, vaikuttavat kaikki eläinten lepokäyttäytymiseen. Muutokset uni- ja leporytmeissä kertovat eläimen tarpeesta sopeutua pitoympäristöönsä ja voivat olla alentuneen hyvinvoinnin ennusmerkkejä.

Aikuinen nauta nukkuu lyhyen aikaa vuorokaudessa, mutta kuten muutkin nuoret eläimet, myös pienet vasikat tarvitsevat runsaasti unta. Mitä nauta tarvitsee nukkuakseen hyvin? Jotta kysymykseen voi vastata, piti kehittää mittaustekniikkaa, jolla mitata eläinten unta niitä häiritsemättä navettaoloissa.

Yhteystiedot:
dosentti Laura Hänninen, laura.hanninen@helsinki.fi
FT Marianna Norring, marianna.norring@helsinki.fi

Eri kuivikkeiden vaikutuksia hevosten käyttäytymiseen on tutkittu melko vähän. Tehtyjen tutkimusten perusteella kuivike vaikuttaa muun muassa hevosten makuuaikaan. Muutokset hevosten käyttäytymisessä kertovat, että hevoset kokevat erilaiset kuivikkeet eri tavoin. Kuivikkeen valinta ei vaikuta vain pölyn ja ammoniakin pitoisuuteen talli-ilmassa, se vaikuttaa myös hevosten lepoon, mukavuuteen ja viihtyvyyteen. Kuivikkeen avulla voidaan siten suoraan vaikuttaa hevosen hyvinvointiin.

Yhteystiedot:
prof Anna Valros, anna.valros@helsinki.fi
FT Marianna Norring, marianna.norring@helsinki.fi