SAPARO – tavoitteena helppokäyttöinen sovellus hännänpurennan hallintaan

Tail biting

Sikojen hännänpurentaa esiintyy melko paljon, paljasti kesällä 2020 suomalaisteurastamolla tehty tutkimus. Tulokset kuitenkin erosivat paljon sikaerien välillä, mikä kertoo tilojen välisestä erosta hännänpurennan ehkäisyssä onnistumisessa. Hännänpurennan ehkäisy on vaikeaa, eikä ongelmaan ole olemassa yhtä, kaikilla tiloilla toimivaa varmaa ratkaisua.

Hännänpurenta on häiriökäyttäytyminen, jota esiintyy, kun siat kokevat stressiä. Stressiä aiheuttavia tekijöitä on monia, ja siksi on tärkeää seurata suunnitelmallisesti tilan hännänpurentatapauksia. Hankkeessa kehitämme ilmaisen SAPARO-sovelluksen lihasikaloiden käyttöön. Sovelluksen avulla tilan omistajien ja työntekijöiden on mahdollista kartoittaa mahdollisia hännänpurennan riskitekijöitä tilalla. Tarkkailu ja sikalan olosuhteet ovat avainasemassa hännänpurennan ehkäisyssä. Sovellus mahdollistaa suunnitelmallisen hännänpurennan seurannan ja havaintojen kirjaamisen. Näin on mahdollista seurata, miten erilaiset tapahtumat ja toimet tilalla ovat vaikuttaneet hännänpurentaan.

Yhteystiedot:

professori Anna Valros, anna.valros@helsinki.fi

tohtorikoulutettava Hilkka Koskikallio, hilkka.koskikallio@helsinki.fi

SAPARO–hanketta rahoittaa

MMM uusi logo

Tutkimus ja aikataulu

Toimivan sovelluksen kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että olemme saaneet hankkeeseen mukaan tulevaisuuteen tähtääviä sikatiloja, jotka ovat kiinnostuneita hännänpurennan hallinnasta. Kiitos teille, jotka lähditte mukaan hankkeeseen! 

Tutkimukseen on rekrytoitu 15 vapaaehtoista lihasikoja kasvattavaa tilaa. Tilakäynneillä tutkija haastattelee tuottajia hännänpurentatilanteiden hoidosta, motivaatiotekijöistä ja hallinnan haasteista. Käyntien yhteydessä tutkija auttaa sikalan olosuhteiden, riskitekijöiden ja sen hetkisen hännänpurentatilanteen kartoituksessa, jonka jälkeen tuottaja laatii toimenpidesuunnitelman omalle tilalleen. Aineiston perusteella kehitetään SAPARO-sovellus. Tutkimukseen osallistuvat tilat toimivat myös sovelluksen koekäyttäjinä ja näin auttavat varmistamaan sovelluksen soveltuvuuden käytäntöön. Tilavierailut toteutetaan vuoden 2021 aikana ja sovellus julkaistaan sikatilojen käyttöön keväällä 2022.