Keskukset ja henkilöt

Botnia-tutkimuksen tutkimustoiminta, tutkimuskäynnit ja laboratoriotyö tapahtuvat Biomedicum Helsingissä, joka sijaitsee Meilahden sairaala-alueella.

Helsingissä tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikön (CAMM-tutkimusohjelma) ja Suomen molekyylilääketieteen Instituutin FIMM:in sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja HYKS:n endokrinologian klinikan kanssa.

Botnia-tutkimus on osa Suomen Akatemian Kompleksitautien genetiikan huippuyksikköä - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen (2018-2025). Suomen Akatemian huippuyksiköt edustavat oman tieteenalansa ehdotonta kansainvälistä kärkeä.

Henkilöt

 

Tiinamaija Tuomi

Tiinamaija Tuomi, LKT, Dosentti

Tutkimusjohtaja

tiinamaija.tuomi@hus.fi

Tiinamaija Tuomi johtaa Botnia-tutkimusta yhdessä Leif Groopin kanssa. Hän on osastonylilääkäri endokrinologian klinikassa, Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Hän toimii ryhmänjohtajana Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen Instituutissa (FIMM). Lisäksi on hän Suomen Akatemian Kompleksitautien genetiikan huippuyksikön varajohtaja (FIMM 2018-2025).

Leif Groop

Leif Groop, LKT, Professori

Tutkimusjohtaja

leif.groop@med.lu.se

Leif Groop on Botnia-tutkimuksen perustaja ja johtaa sitä yhdessä Tiinamaija Tuomen kanssa. Hän on Endokrinologian Emeritus professori Lundin Yliopistossa sekä tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen Instituutissa (FIMM). 

Liisa Hakaste

Liisa Hakaste, LKT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Post-doc tutkija, Kliininen koordinaattori

liisa.hakaste@hus.fi

Liisa Hakaste on väitellyt Lontoon yliopistossa (Imperial College) aiheenaan syntymäpainon yhteys aikuisiän sydän- ja verisuonitauteihin ja kolesteroliin. Hän toimii Botnia-tutkimuksessa Post-doc tutkijana ja klinisenä koordinaattorina vastuualueenaan PPP-Botnia, hypoglykemia ja uusien diabetestyyppien fenotyypit.

Jarno Kettunen

Jarno Kettunen, LL

Tohtorikoulutettava, FinnMODY-projektin koordinaattori

jarno.kettunen@helsinki.fi

Jarno Kettunen on vuonna 2014 valmistunut lääketieteen lisensiaatti ja tohtorikoulutettava. Hän koordinoi MODY diabetekseen liittyvää FinnMody projektia.

Mikko Lehtovirta

Mikko Lehtovirta, LKT

Tutkijatohtori, Sinkki- ja iPSC-projektien koordinaattori

mikko.lehtovirta@helsinki.fi

 

 

Om Dwivedi

Om Dwivedi, PhD

Tutkijatohtori

om.dwivedi@helsinki.fi

 

 

Vasudha Ahuja

Vasudha Ahuja, MD, PhD

Tutkijatohtori

vasudha.ahuja@helsinki.fi

 

 

Minna Harsunen, LT, lastentautien el.

Tutkijatohtori

minna.harsunen@hus.fi

Minna Harsusen tutkimuksen painopisteet ovat lapsuus- ja nuoruusiän vasta-ainenegatiivisen diabetesmuodon karakterisointi ja tyypin 1 diabeteksen mahdollinen luokittelu alaryhmiin: beeta-solutoiminnan ja insuliinipuutoksen arviointi sekä potilaiden geneettinen karakterisointi FinnMODY-projektin puitteissa sekä lievän haimatulehduksen merkitys tyypin 1 diabeteksen synnyssä.

Iiro Karhiaho, LL

Tohtorikoulutettava

iiro.karhiaho@hus.fi

Paula Kokko

Paula Kokko, laboratoriohoitaja

Laboratoriomanageri

paula.kokko@hus.fi 

Paula Kokko on Botnia-tutkimuksen laboratoriomanageri ja hän koordinoi kaikkien Botnia-keskusten laboratoriotyötä ja näytehallintaa Helsingistä käsin.

Laura Impivaara

Laura Impivaara, MSSc

Tutkimushallintokoordinaattori

ext-laura.impivaara@hus.fi

Laura Impivaaran vastuisiin kuuluvat tutkimushallinnon tehtävät, kuten avustaminen apurahahakemuksissa, lupamenettelyissä (eettiset hyväksynnät, tutkimusluvat) ja aineistopyynnöissä rekisteriviranomaisilta. Lisäksi hän hoitaa henkilöstöhallinnon tehtäviä ja on vastuussa rahoitukseen liittyvästä projektihallinnasta.

Stina Uusitalo, sairaanhoitaja

Tutkimushoitaja

stina.uusitalo@hus.fi

Stina Uusitalo työskentelee tutkimushoitajana Helsingin Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Helsingissä tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti FinnMody- ja PPP Botnia-tutkimusten osalta.

Lääketieteen opiskelijat, tutkimusassistentit:

Peik Pietilä, LK

Iina Elfving, LK

Karolina Kivimäki, Lääket. yo, tutkimusassistentti

Emmi Saksela, Lääket. yo, tutkimusassistentti

Elias Mattila, Lääket. yo, tutkimusassistentti

Botnia-tutkimuksella on tutkimustilat Vaasan keskustassa. Botnia-tutkimus tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan terveyskeskuksen ja Vaasan keskussairaalan kanssa.

Henkilöt

 

Kaj Lahti

Kaj Lahti, LL., sisätautien erikoislääkäri

Ylilääkäri, Botnia-tutkimuksen vastuulääkäri Vaasassa

kaj.lahti@vaasa.fi

Kaj lahti toimii ylilääkärinä Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla ja on Botnia-tutkimuksen vastuulääkäri Vaasassa.

 

Annemari Käräjämäki

Annemari Käräjämäki, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

Ylilääkäri, Rekisterivastaava (DIREVA) ja tohtorikoulutettava

annemari.karajamaki@vaasa.fi

Annemari Käräjämäki toimii ylilääkärinä Vaasan keskussairaalan perusterveydenhuollon yksikössä ja diabeteslääkärinä Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla. Hän on Vaasan diabetesrekisterin (DIREVA) vastuulääkäri ja Botnia-tutkimuksen tohtorikoulutettava Helsingin Yliopistossa. Annemarin tutkimus käsittelee diabeteksen tarkempaa luokittelua ja eri diabetestyyppeihin liittyviä liitännäissairauksia.

Britt Stolpe

Britt Stolpe, laboratoriohoitaja

Tutkimushoitaja

britt.stolpe@vaasa.fi

Britt Stolpe työskentelee tutkimushoitajana Vaasan Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Vaasassa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti PPP Botnia ja PPP Trio tutkimusten osalta.

Matleena Lamminaho, sairaanhoitaja

Tutkimushoitaja

matleena.lamminaho@vaasa.fi

Matleena Lamminaho työskentelee tutkimushoitajana Vaasan Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Vaasassa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, erityisesti Direva- ja PPP Botnia-tutkimusten osalta.

Diabeteshoitajat:

Sonja Paulaharju

Gunilla Nyman-Klavus

Botnia-tutkimus toimii Pietarsaaressa Folkhälsanin tiloissa vanhassa Östanlidin sairaalassa.

Henkilöt

 

Bo Isomaa

Bo Isomaa, LKT

Diabeteslääkäri Pietarsaaren Botnia-keskuksessa

bo.isomaa@folkhalsan.fi

Bo Isomaa toimii lääkärinä Pietarsaaren Botnia-keskuksessa. Aikaisemmin hän oli PPP Botnia-tutkimuksen ja liikuntainterventiotutkimuksen koordinaattori Pohjanmaalla.

Leena Sarelin

Leena Sarelin, laboratoriohoitaja

Tutkimushoitaja

leena.sarelin@folkhalsan.fi

Leena Sarelin työskentelee tutkimushoitajana Pietarsaaren Botnia-keskuksessa. Hän vastaa Pietarsaaressa tutkittavien rekrytoinnista ja tutkimuskäynneistä, tällä hetkellä erityisesti PPP Botnia ja Sinkkitutkimusten osalta.

Botnia–tutkimus aloitettiin vuonna 1990 Närpiössä yhteistyössä Närpiön terveyskeskuksen kanssa.

Närpiön Botnia-keskuksen toiminta päättyi lokakuussa 2020 tutkimushoitajan jäätyä eläkkeelle, mutta jatkamme edelleen yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa ja mahdollisesti toteutamme tiloissa myöhemmin tilapäisiä tutkimuksia.

Pyydämme tutkittavia olemaan yhteydessä Botnia-keskukseen Vaasassa tai Helsingissä.

Malmön keskuksessa tapahtuu osa Botnia-tutkimuksen geenitutkimuksista. Toiminta tapahtuu Kliinisessä tutkimuseskuksessa (CRC), Skånen Yliopistosairaalassa Malmössä ja Botnia-tutkimus tekee yhteistyötä Lundin Yliopiston diabeteskeskuksen (LUDC) kanssa.

Botnia-tutkimuksen Malmön toimisto

Clinical Research Center
Skånen yliopistollinen sairaala, Malmö
SE-205 02  Malmö

Hallinnollinen assistentti

Ulrika Blom-Nilsson
Puh: +46 40 39 12 01

ulrika.Blom-Nilsson@med.lu.se